USTANOWIENIE LEKTORÓW I ANIMATORÓW LITURGICZNYCH

Płock, dnia 14 maja 2016, św. Macieja Apostoła

Czcigodny Księże Rektorze! Drodzy Księża Moderatorzy i Profesorowie!  Drodzy Księża! Kochani Alumni naszego Seminarium! Drodzy kandydaci, którzy za chwilę zostaniecie pobłogosławieni do funkcji czytania Słowa Bożego w czasie liturgii! Drodzy kandydaci na animatorów liturgicznych! Kochani Bracia i Siostry!

1.„Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż…!” (Dz 1, 24). Dzisiejsze święto Macieja Apostoła uświadamia nam wszystkim, że w życiu nie ma przypadków. Pan Bóg kreśli naszym życiem historię Kościoła, w której każdy z nas, we właściwym momencie, zostaje powołany do pełnienia odpowiedniej misji. Bóg zna serce każdego człowieka i wskazuje mu, podpowiada, co ma czynić, jak żyć i jakie jest jego miejsce w Kościele. W tym sensie każdy z nas jest przez Niego powołany.

Bo czyż nie jest dziełem Boga, że spojrzał na serca obecnych tu kapłanów i wezwał ich do ołtarza? Czyż nie to samo spojrzenie, pełne miłosierdzia, zmotywowało alumnów do przyjścia do seminarium płockiego, które od ponad czterystu lat pomaga rozeznawać mazowieckiej młodzieży ich drogę? A czy nie to samo Boże natchnienie towarzyszyło Wam, drodzy chłopcy, by zdecydować się na podjęcie posługi ministranta i lektora w Waszych wspólnotach parafialnych? „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż…!”

2. Liturgia, a w niej czytanie Biblii uświadamiają nam, że Słowo Boże nigdy się nie starzeje i nigdy się nie wyczerpuje. Wy też, Drodzy Chłopcy, będziecie publicznie czytać to Boże Słowo. Przez odpowiedni kurs staraliście się właściwie przygotować do tej funkcji. A nie jest to zadanie łatwe. Czasami oglądając telewizję czy słuchając radia denerwujemy się, że ktoś nieładnie czyta wiadomości czy nieskładnie mówi. Wy będziecie od dzisiaj czytać nie Wasze słowa, ale słowa samego Boga. I to, jak to zrobicie, będzie albo pomagało, albo przeszkadzało wiernym, którzy przyjdą na liturgię do kościoła. Starajcie się nie wychodzić nigdy nieprzygotowani do czytania na ambonie. Dzisiaj dostęp do Liturgii mszalnej można mieć w każdej chwili – są specjalne aplikacje na telefon, strony internetowe czy prasa katolicka, gdzie znajdziecie bez trudu teksty czytań. Zaglądajcie tam często, czytajcie wcześniej to, co będziecie wygłaszać, bo będziecie jakby „prorokami” samego Boga, jego ustami.

        Trudno wyobrazić sobie takiego lektora, który ma kontakt z Pismem świętym tylko w czasie Mszy św. Proszę Was, byście czytali Słowo Boże, byście je poznawali. Św. papież Grzegorz Wielki zapisał: „Słowa Boże wzrastają z tym, kto je czyta”.Czas poświęcony na czytanie Biblii nigdy nie będzie stracony. Czasem mówimy, że Bóg milczy, nie odpowiada na naszą modlitwę. A jak często my sięgamy do Jego Słowa? To tam – powie św. Grzegorz – Bóg odpowiada człowiekowi na jego pytania!

3. Lektor i animator to Ci, którzy blisko ołtarza pomagają kapłanom w godnym sprawowaniu świętych obrzędów. Kościół obdarza Was szczególnym zaufaniem, gdyż powierza wam przygotowanie miejsca sprawowania Mszy św. czy naczyń liturgicznych. Poczujcie się odpowiedzialni za piękno liturgii, sprawowanej w Waszych parafiach. W czasie kursu nauczyliście się wielu praktycznych spraw. Jesteście przy ołtarzu, by zawsze w porozumieniu z kapłanem, nigdy zaś na „własną rękę”, dbać o piękno głoszonego słowa czy wykonywanych czynności. Zaprzyjaźnicie się z księgami liturgicznymi: Lekcjonarzemmszalnym czy Mszałem rzymskim, byście byli nie tylko biegli w ich używaniu, ale też żyli zapisanymi tam słowami modlitw.

4.Kochani! Pan Bóg troszczy się w każdym czasie o swój Kościół. Jesteśmy w miejscu, w którym tysiące młodych ludzi pytało siebie i Boga: „Czy to moja droga? Czy mam powołanie?” A Pan Bóg odpowiadał, bo zna serca wszystkich. Św. Benedykt na końcu V rozdziału swojej Reguły zapisał: „Nigdy nie wątpić w Boże miłosierdzie”.

Drodzy Klerycy, proście Boga, by otwierał przed Wami tajniki Waszych serc, abyście jak najlepiej przygotowali się do misji, jaką dla Was przeznaczy!

Drodzy lektorzy i animatorzy! Wy także bądźcie otwarci na głos Pana Boga! Może przez Waszą gorliwą posługę w czasie liturgii On przemówi i do Was i zaprosi Was, byście stanęli jeszcze bliżej Jego ołtarza i sprawowali sakramenty jako kapłani? Nie bójcie się tego głosu!

5. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16) – na te słowa dzisiejszej Janowej Ewangelii od dziesiątków lat patrzyli i patrzą klerycy w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza. Dziękuję i Wam, Drodzy Księża Profesorowie i Ojcowie duchowni za Waszą pracę i pomoc w rozeznawaniu powołania! Za codzienny trud pogłębiania filozofii i teologii, który na mazowieckiej ziemi od tylu wieków znaczony jest pracą profesorów tego Seminarium.

Niech św. Maciej towarzyszy nam wszystkim, by liturgia jaką sprawujemy i przygotowujemy każdego dnia była dla nas zawsze świeża i żywa. „Piękno obrzędów – mówił Benedykt XVI w paryskiej katedrze Notre Dame – z pewnością nigdy nie będzie dostatecznie wyszukane, nie będą one nigdy wystarczająco starannie przygotowane, dopracowane, nic nie jest bowiem zbyt piękne dla Boga, który jest nieskończonym pięknem. Nasze ziemskie liturgie mogą być jedynie słabym odblaskiem niebiańskiej liturgii, sprawowanej w Niebieskim Jeruzalem, które jest ostatecznym celem naszego ziemskiego pielgrzymowania” (Paryż, 12.09.2008). To nasza droga! Amen. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę