Homilia 9 IX 2015 - Inauguracja roku szkolnego w Sikorzu

[czytania ze św. Stanisława Kostki VI tom lekcjonarza]

Czcigodni Księża, Księże Dyrektorze; Księże Proboszczu, Szanowny Panie Profesorze,

Szanowni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych,

Kochani Uczniowie Szkół Katolickich w Sikorzu,

Drodzy nauczyciele, wychowawcy i rodzice uczącej się tutaj młodzieży!

Witam was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam!

1. Oto rozpoczynamy w imię Boże jubileuszowy rok pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkołach, które swymi początkami sięgają Niższego Seminarium Duchownego, powołanego do istnienia w Płocku, przez błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w 1916 roku.

Sto lat to szmat czasu. Dla ludzkiego życia to wiek bardzo zacny i sędziwy. My natomiast, dziś czytając Ewangelię ze święta naszego Patrona - św. Stanisława Kostki - spotykamy młodego, dwunastoletniego Jezusa, zagubionego i odnalezionego.

Kochani, tak naprawdę jest to Ewangelia obrazująca nasze życie... bo  przecież my ciągle Jezusa gubimy i znajdujemy. Bo Jezus jest skarbem ciągle jeszcze nieodkrytym, za mało słuchanym i kochanym. A tylko wtedy zachowamy młodość ducha i wrażliwość serca, gdy Jezusa będziemy wciąż pragnęli i szukali.

2. Zauważcie ponadto, że ta Ewangelia dzieje się poniekąd teraz na naszych oczach, tylko że role nieco się zmieniają. Przeżywamy bowiem w naszej Diecezji szczególny czas, gdy jest w drodze od parafii do parafii obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja z Jezusem na ręku – szukają nas, chrześcijan XXI wieku.

Są też od ostatniej niedzieli w naszej Diecezji znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej. W poniedziałek, 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża -   będą te symbole w Płocku. [przekazałem list w tej sprawie Ks. Dyrektorowi]. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło przy Krzyżu ŚDM uczniów Szkół Katolickich z Sikorza. Bo ten Krzyż Jana Paweł II przekazał Wam, młodym. On Was szuka! On na Was czeka! Krzyż ten zapowiada i przygotowuje młodzież do wielkiego wydarzenia ewangelizacyjnego, które przyciągnie do Polski, do Krakowa dziesiątki tysięcy młodych z całego świata.

Zobaczcie więc – Kochani - w jak ciekawym, w jak opatrznościowym czasie przyszło Wam świętować Jubileusz Szkoły!

3. Moi Drodzy! W odczytanej Ewangelii trzy dni trwają poszukiwania Jezusa, które trochę przypominają Wasze trzy lata gimnazjum, trzy lata liceum ... To dobry czas, zwłaszcza tu w Sikorzu, w „Katoliku” aby szukać intensywnie Pana Jezusa.

Zastanawiające jest też w tej Ewangelii zestawienie dwóch ważnych czasowników: najpierw "szukali Go", a potem "On wzrastał". Lecz tak właśnie jest: gdy się bardzo pragnie Jezusa, to On w nas wzrasta, dojrzewa, rośnie.

W tej dobrej szkole, jaką jest Wasze gimnazjum i liceum w Sikorzu, spróbujcie Kochani Młodzi Przyjaciele, łączyć szukanie Jezusa z waszą młodzieńczą, radosną fantazją, z Waszymi marzeniami i zdolnościami. Pamiętajcie: z Jezusem jest nam zawsze po drodze!: do sali lekcyjnej, na przerwę, do miejsca spotkań z przyjaciółmi i z wychowawcą. A więc szukajcie Go, także w cichych, czystych i ambitnych pragnieniach Waszych serc, a On będzie w Was wzrastał! Tak się przecież stało w życiu świętego Stanisława Kostki.

4. Ten Jezus, który teraz Was szuka, chociażby przez Znaki Światowych Dni Młodzieży, chce w Was obudzić pragnienie ładu wewnętrznego i odczytania własnego życiowego powołania. Czyż nie takie było pragnienie błogosławionego arcybiskupa Nowowiejskiego, gdy powoływał do istnienia przed stu laty Niższe Seminarium Duchowne? Jestem przekonany, że odkrywaniu tego wewnętrznego ładu i odczytywaniu powołania pomaga program szkół katolickich. Chodzi w nim o to, aby nieustannie odnawiać umysł, sumienie i serce. Trzeba być jasnym i przejrzystym, kochać i służyć. Tak można najkrócej streścić program wychowawczy szkoły katolickiej - Kochać i służyć. Z całą pokorą, która łączy się zawsze z trudem poszukiwań. Podobnie z miłością, którą trzeba przełożyć na konkretne czyny i gesty wobec innych.

5. Niech Maryja, która jest szczególną patronką tego roku Nawiedzenia w naszej diecezji, pomoże Wam zrozumieć sens tej chwili oraz zadania, które stają przed każdym z was, Kochani Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.

Niech za wami orędują święci patronowie szkoły: Stanisław Kostka i płoccy biskupi męczennicy, a zwłaszcza błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, który jest patronem tego nowego, jubileuszowego roku szkolnego. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę