HOMILIA PŁOCK - DIECEZJALNE OBCHODY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 23 lipca 2016

[Czytania ze święta św. Brygidy t.om VI lekcjonarza]

       Kochani Młodzi Przyjaciele -

       z Armenii, Białorusi, Brazylii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Libanu, Peru, Singapuru, Ukrainy, Wenezueli i Włoch, z Waszymi Księżmi Biskupami i duszpasterzami!! Bądźcie wszyscy pozdrowieni na Tumskim Wzgórzu w Płocku - w kolebce chrześcijaństwa na naszej ziemi, nad brzegami Wisły, w jednej z najstarszych polskich diecezji, której historia  liczy sobie ponad 940 lat.

       Nie mniej gorąco i serdecznie pozdrawiam Was, Kochani Młodzi z naszej Płockiej Diecezji. Jesteście gospodarzami tego spotkania. Widzę Wasz entuzjazm, zaangażowanie i odpowiedzialność za Kościół Boży na północnym Mazowszu i na Ziemi Dobrzyńskiej, który objawił się zwłaszcza w czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. I proszę, niech już tak zostanie! Bądźcie w Kościele i z Kościołem!

       Wraz z Wami pozdrawiam Waszych duszpasterzy, z księdzem Rafałem Grzelczykiem, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i koordynatorem tego wspaniałego wydarzenia. Pozdrawiam przedstawicieli władz miejskich i samorządowych Płocka [na czele z Panem Prezydentem Nowakowskim]; pozdrawiam reprezentantów innych miast i gmin oraz sponsorów Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji. Drodzy Państwo! Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie byłoby możliwe to święto Młodych oraz tak wspaniała promocja naszego regionu w świecie. Z serca wam za to dziękuję!

       Drodzy Przyjaciele, pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży w Płocku!

       Witajcie we wspólnocie Kościoła, który zrodził świętego Stanisława Kostki i w którym żyła święta siostra Faustyny Kowalska. To na tej ziemi bowiem urodził się i wzrastał Wasz Patron - święty Stanisław, to tu - nieopodal tej katedry jest miejsce, gdzie 22 lutego 1931 roku Pan Jezus Miłosierny ukazał się świętej siostrze Faustynie.

       Witajcie więc w Kościele młodych świętych, bo Stanisław i Faustyna byli w waszym wieku, kiedy sięgali po świętość! Stanisław miał lat 18, a Faustyna, gdy przebywała w Płocku i otrzymała objawienia - miała 26 lat.

       Dziś ci święci mówią Wam, że w Kościele jest Wasza droga. Droga do odkrycia własnego powołania, i życia jego pełnią, i bycia szczęśliwym. Mówią wam, że w Kościele jest też Wasz dom, bezpieczna przystań, w której możecie odnaleźć pokój serca i czuć się  u siebie.

       Tak, Kochani, w Kościele jest Wasza droga, Wasz dom, i ta Studnia Jakubowa, przy której czeka na Was Jezus! On zawsze będzie na Was czekał, zawsze będzie słuchał, bo któż bardziej od Miłosiernego Jezusa zna ludzkie serce?!

       Jest jeszcze jedno przesłanie, które chciałbym, abyście zanieśli z naszego miasta i z naszej diecezji do Waszych domów, do Waszych krajów.

       Jedna z waszych rówieśniczek powiedziała kilka dni temu, że Światowe Dni Młodzieży tworzą prawdziwe więzi między wami, których nie da żadna inna impreza, festiwal czy zabawa. Tych dobrych więzi nie da Wam internet i cały wirtualny świat. Dziś żyjemy w świecie często pozrywanych więzi. To tak, jakbyśmy mieli wszystkie możliwe tablety, komórki, komputery, ale bez możliwości połączenia się ze światem, bez zasięgu, bez kontaktu ze sobą. Jak bardzo wtedy jesteśmy bezradni...

       A człowiek?... To ktoś więcej. Jest w nim taki głos, który woła: "Kochaj mnie, zaufaj mi, zrozum mnie". I na ten głos odpowiada dziś w Ewangelii Chrystus: "Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was... jak latorośl w winnym krzewie, a przyniesiecie owoc obfity". Ta Jezusowa prośba: "Trwajcie we mnie", to również wezwanie "Ufajcie Mi!". A ufać - to znaczy: mieć korzeń, czyli tożsamość, świadomość przyjętego chrztu i żywej relacji z Jezusem.

       "Trwajcie we mnie, a Ja w was..., a przyniesiecie owoc".

       Dlatego proszę Was o to i modlę się za Was, wraz z obecnymi tu Księżmi Biskupami i Waszymi duszpasterzami, abyście nigdy nie odwrócili się od Jezusa, bo "nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bożego" - tak zapisała święta siostra Faustyna Kowalska w swoim "Dzienniczku". Pamiętajcie, że Kościół jest jak Studnia Jakubowa, przy której Pan czeka, aby zaspokoić pragnienie ludzkiego serca i z miłością ukazać prawdę o życiu.

       Poczujcie, Kochani, jak tu - w cieniu tej prastarej płockiej katedry - wyciąga do was rękę Jezus Miłosierny. Poczujcie i uwierzcie, że Kościół chce Wam towarzyszyć, słuchać Was i rozumieć, bo w Was jest "dziś i jutro" naszej wiary. Bądźcie zawsze młodzi duchem, bądźcie miłosierni i ufajcie Jezusowi! Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę