Homilia Sikórz - rozpoczęcie roku szkolnego – św. Stanisława Kostki

[czytania ze św. Stanisława Kostki VI tom lekcjonarza]

„A ty się odważ świętym stanąć Pana

A ty się odważ stanąć jeden sam

Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem

To ogromnym być, przytomnym być!

Krocz – jasny, uśmiechnięty,

Na twarzy ten Chrystusa rys

Miłość

Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!

Ty się wahasz? Ty się cofasz?

Ty się odważ świętym być!”

                                         ("A ty się odważ" C.K. Norwid)

Kto napisał te słowa? Cyprian Kamil Norwid. O kim je napisał? O świętym Stanisławie Kostce. Dlaczego je napisał? Bo urzekła go postać świętego Polaka - młodego chłopca, który znalazł w sobie odwagę, aby wbrew wszystkiemu i wszystkim, kochać Boga i wypełniać Jego wolę.

1. Kochani uczniowie szkół katolickich w Sikorzu! Drodzy rodzice i nauczyciele! Księże Dyrektorze wraz z kapłanami pracującymi w tutejszym zespole szkół katolickich! Czcigodni księża uczestniczący w dzisiejszej inauguracji! Szanowni reprezentanci władz samorządowych i oświatowych! Drodzy młodzi przyjaciele!     

Wzywając wstawiennictwa i opieki św. Stanisława Kostki - Waszego patrona, rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny:

- Czas nauki, pracy, wysiłku, ale także zabawy, radości, budowania relacji z innymi.

- Czas, który ma służyć wychowaniu i pogłębianiu wiedzy.

- Czas, który dobrze wykorzystany, powinien w przyszłości wydać owoce w postaci spełnionych marzeń młodych ludzi - dzisiejszych uczniów.

         Dziś cała Polska żyje złotym medalem mistrzostw świata w siatkówce zdobytym przez polską drużynę. Spełniło się marzenie naszych siatkarzy i tysięcy kibiców. Za cenę ogromnej pracy, wysiłku fizycznego, litrów wylanego potu, nasi siatkarze zdobyli złoto. Spełnił się sen.

Bo przecież każdy ma swoje marzenia, wy – kochani uczniowie – także, a szkoła pomaga je spełnić. „Będę lekarzem, aktorem, nauczycielem, prawnikiem, będę dobrą i kochającą matką, dobrym mężem, dobrą żoną...” Ucząc się pilnie i angażując w życie szkoły, młodzi ludzie idą drogą, która prowadzi do realizacji tych celów.

Specyfiką szkół katolickich jest wskazywanie swoim podopiecznym jeszcze jednego - wyjątkowego celu. Jaki to cel? 

„A ty się odważ świętym stanąć Pana

A ty się odważ stanąć jeden sam - Być świętym (...)”

2. Umiłowani! Świętość to pragnienie, które każda katolicka szkoła powinna budzić w swoich uczniach! Więcej - powinna pomóc to pragnienie realizować. Nie przez przypadek patronem tych katolickich szkół w Sikorzu jest święty Stanisław Kostka -  sławny syn mazowieckiej ziemi.

Zapewne wielokrotnie słyszeliśmy jego życiorys i dobrze znamy historię jego życia, dlatego nie będę jej dzisiaj przypominał po raz kolejny. Nie będę mówił o tym, że Stanisław urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Nie będę mówił, że był dzieckiem niezwykle wrażliwym i pobożnym. Nie będę opowiadał o długich godzinach, jakie spędzał na modlitwie i kontemplacji. Nie będę nawet mówił o jego chorobie i świętej Barbarze, która go wówczas nawiedziła. Nie opowiem o jego pieszej wędrówce z Wiednia do Rzymu. Nie... Przecież wszyscy tę historię dobrze znamy. Pozwólcie zatem, że zwrócę naszą uwagę na jedną tylko rzecz - na wielkie pragnienie, jakie Stanisław nosił w swoim sercu: Ad maiora natus sum - do wyższych rzeczy jestem urodzony... Wielkie pragnienie - pragnienie świętości, które wbrew przeciwnościom losu konsekwentnie realizował.

Jezuita, Ojciec Marek Wójtowicz, w książce "Święci z charakterem" omawiając postać świętego Stanisława Kostki, tak napisał: „Ani opór możnych rodziców, ani ostrożność jezuitów w Wiedniu, ani trud samotnej wędrówki z Wiednia do Rzymu, nie powstrzymały go od wstąpienia do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Na swojej drodze spotkał św. Franciszka Kanizego, prowincjała Niemiec, i św. Franciszka Borgiasza, generała jezuitów, który go do zakonu przyjął w 1567 roku. Jednak Stanisław nie zdążył nawet ukończyć nowicjatu. W lipcu tegoż roku bardzo ciężko zachorował. Niepokalana, tak bardzo umiłowana przez niego, przyjęła go do siebie 15 sierpnia, w swoją uroczystość Wniebowzięcia”[1].

3. Kochani! Święty Stanisław Kostka, pomimo swojego młodego wieku, zrealizował swoje marzenia - swoim życiem służył Bogu i znalazł pokój w Jego obecności. Bo przecież, „Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. (...) Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony” (Mdr 4, 7).

Moi Drodzy! Wraz ze świętym Stanisławem Kostką rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkół katolickich w Sikorzu, ale także rodzicom i opiekunom naszych uczniów, życzę światła Ducha Świętego i wielu łask w wypełnianiu trudnych zadań dydaktyczno - wychowawczych.

Proszę Was także byście nie zapomnieli, że szkoły katolickie - tak samo, jak katolickie rodziny - mają służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale wychowaniu do świętości - kształtowaniu uczniów Chrystusa na wzór świętego Stanisława Kostki.

A wam drodzy uczniowie życzę byście szli drogą uczniów Jezusa i tak jak On sam czynili postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi(Łk 2, 52). Życzę wam także, byście znaleźli w sercach odwagę i nie bali się dążyć do świętości - tak, jak robił to wasz patron święty Stanisław Kostka. Niech słowa z wiersza poety, Cypriana Kamila Norwida dla każdego z nas staną się przesłaniem nie tylko na nowy rok szkolny, ale na całe nasze życie:

Krocz – jasny, uśmiechnięty,

Na twarzy ten Chrystusa rys

Miłość

Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!

Ty się wahasz? Ty się cofasz?

Ty się odważ świętym być! Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę