1 listopada Msza św. na cmentarzu zabytkowym w Płocku

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 Biskup Płocki Piotr Libera będzie przewodniczył Mszy św. na cmentarzu zabytkowym w Płocku (Al. Kobylińskiego), wygłosi także homilię. Tradycyjnie będzie ona sprawowana w intencji wszystkich zmarłych płocczan.

Znicz.jpg

W najbliższych dniach mieszkańcy Płocka i goście będą mogli też zwiedzić Kryptę Biskupów, znajdującą się w podziemiach bazyliki katedralnej. Jest ona otwierana tylko z okazji ważnych wydarzeń. Krypta Biskupów będzie czynna od 31 października do 2 listopada włącznie, w godz. 8.00-19.00. Wejście do krypty znajduje się na zewnątrz, z tyłu świątyni. Zwiedzanie jest bezpłatne.

W krypcie spoczywają czterej biskupi: trzech diecezjalnych i jeden pomocniczy. W gronie biskupów diecezjalnych są: bp Michał Nowodworski (1831-1896) – biskup płocki od roku 1889, Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) - biskup płocki w latach 1946-1961, bp Bogdan Marian Sikorski (1920-1988) - biskup płocki w latach 1964-1988. Czwarty z pochowanych w krypcie biskupów, to bp Piotr Dudziec (1906-1970) - biskup pomocniczy w Płocku w latach 1950-1970.

Katedra w Płocku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to jedna z pięciu najstarszych bazylik w kraju i największa nekropola Piastów mazowieckich na ziemiach polskich. Powstała w XII wieku w mieście, które czasach panowania Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego, na przełomie XI i XII wieku, było nie tylko siedzibą biskupa, ale też stolicą kraju. Świątynia usytuowana jest na Wzgórzu Tumskim, które w 2018 r. wpisane zostało na prestiżową listę Pomników Historii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę