10 tysięcy zł ze zbiórki elektrośmieci trafiło na misje w Peru

10 tysięcy zł ze zbiórki elektrośmieci w 2021 roku w diecezji płockiej trafiło do Seminarium Duchownego w Peru, którego rektorem jest ks. Zbigniew S. Rembała z diecezji płockiej. Środki te przekazała firma Green Office Ecologic za pośrednictwem Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”: „W imieniu kościoła  misyjnego w tej części świata dziękuję za ten gest solidarności z naszym Wikariatem Apostolskim z Iquitos” - napisał w liście rektor.

Foto 2

W okresie od 21 października do 11 grudnia 2021 r. w 184 parafiach diecezji płockiej odbyła się zbiórka tzw. elektrośmieci. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” wraz z firmą Green Office Ecologic zebrały około 130 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Był to złom przeznaczony do utylizacji.

- Akcja miała wymiar misyjno-edukacyjno-środowiskowy. Zapewnia ona wsparcie misjonarzom, którzy w różnych częściach świata pracują dla dobra Kościoła oraz na pożytek mieszkających tam ludzi. Ponadto podczas akcji odbywa się resocjalizacja osadzonych w więzieniach przez pracę przy rozbiórce zużytego elektrosprzętu - dajemy pracę około 80 więźniom. Pragniemy kontynuować tę akcję w 2022 roku - mówi Maciej Jaroszuk, prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”.

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” postanowiło przekazać 10 tysięcy zł uzyskane ze zbiórki na wsparcie Seminarium Duchownego w Iquitos w Peru. Rektorem tej uczelni jest ks. Zbigniew S. Rembała z diecezji płockiej.  

„Pragnę podziękować za wsparcie finansowe dla Wyższego Seminarium Duchownego pod wezwaniem św. Augustyna w Iquitos. W imieniu kościoła  misyjnego w tej części świata dziękuję za ten gest solidarności z naszym Wikariatem Apostolskim z Iquitos. Choć w ostatnich latach nie ma napływu nowych misjonarzy z Polski, to dzięki Bożej Opatrzności i naszej pracy mamy miejscowe powołania” – napisał ksiądz rektor.

Przekazał ponadto, że 9 stycznia br. w seminarium przeżywano świecenia kapłańskie dwóch diakonów, którzy ukończyli formację. Ponadto po rocznym przygotowaniu seminarium w Iquitos zostało  przekształcone na Seminarium Amazońskie  - miedzywikarialne dla ośmiu Wikariatów, które znajdują się w peruwiańskiej dżungli.  To nowe wyzwanie, które wiąże się także z potrzebą utrzymania.

„Tym bardziej dziękuję naszym biskupom, kapłanom i wiernym z parafii, które wzięły udział w akcji ekośmieci i za przekazanie środków  na wsparcie naszego seminarium. Według zwyczaju jaki wyniosłem z seminarium w Płocku, będę się modlił  wraz z seminarzystami w pierwszą sobotę każdego miesiąca w intencji ofiarodawców. W ten sposób także i wy stajecie się duchowymi misjonarzami” – podkreślił ks. Zbigniew S. Rembała.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę