2. Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn - 24 września br.

Parafia św. Jakuba w Koziebrodach zaprasza 24 września 2022 r. na II Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach. Hasłem tegorocznej pielgrzymki będą słowa św. Jana Pawła II o modlitwie do Ducha Świętego: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec.

Pielgrzymka Mezczyzn

Pielgrzymka będzie okazją do refleksji nad rolą ojca w wychowaniu religijnym swoich dzieci, będzie także okazją do wysłuchania świadectw ojców, którzy swoim dzieciom przekazali łaskę wiary. Serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn do przybycia 24 września 2022 r. do Koziebród, aby dać świadectwo, jak ważna jest wiara w sercu mężczyzny i wypływająca z niej modlitwa, jak ważna i trwała jest ta lekcja modlitwy, której nauczył nas ktoś bliski: ojciec, dziadek czy stryj.

Program pielgrzymki

Godz. 9.00 – Uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej Koziebrodzkiej, Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwa różańcowa;

Godz. 10.00 – Oficjalne przywitanie wszystkich przybyłych pielgrzymów i zapoznanie z programem;

Godz. 10.15 – modlitwa za poległych i zamordowanych w więzieniach, obozach, łagrach (tych, którzy od 1 września 1939 roku składali ofiarę życia i nie wyrzekli się Boga i Polski jako Ojczyzny);

Godz. 10.30 – Modlitwa do Ducha Świętego i wystawienie Najświętszego Sakramentu; czas na rachunek sumienia i spowiedź;

Godz. 11.30 – „Mężczyzna nie boi się rozmawiać o modlitwie” – świadectwa - o godzinie 12.00 dzwon wieży kościoła wezwie zebranych do modlitwy „Anioł Pański”);

Godz. 12.50 – przygotowanie do Mszy świętej;

Godz. 13.00 – Uroczysta Msza święta z homilią, sprawowana przez J.E. Księdza Biskupa Piotra Liberę;

Godz. 14.30 – wspólny obiad;

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie pielgrzymki.

Ks. Dariusz Żuławnik
Proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Koziebrodach
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę