22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

Życzenia i gratulacje z okazji 22. rocznicy sakry biskupiej przyjmował 6 stycznia 2019 r. biskup płocki Piotr Libera. Na ręce ordynariusza w imieniu księży i diecezjan przekazali je wierni parafii św. Józefa w Ciechanowie, podczas Mszy św. na zakończenie III Orszaku Trzech Króli w tym mieście.

Bp_piotr_sakra.jpg

Słowa życzeń z okazji 22. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przekazali bp. Piotrowi Liberze mieszkańcy miasta Ciechanowa. Wyrazili wdzięczność za dotychczasową posługę w diecezji płockiej, jak również za „trud ukierunkowany na dobro całego Kościoła w Polsce”.

- Dziękujemy za homilie z postawionymi wyzwaniami i drogowskazami, zbliżającymi nas do Boga i pomagającymi w  uzyskaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące wiary, miłości i sensu istnienia oraz w odkrywaniu indywidualnych powołań. Dziękujemy za słowa ukojenia w codziennych życiowych zmaganiach: z chorobą, cierpieniem i innymi przeciwnościami – powiedzieli ciechanowianie.

Życzyli też swojemu biskupowi, aby podążając wytrwale za Chrystusem „codziennie i wciąż na nowo” znajdywał siły do odważnego głoszenia słowa Bożego.

- Niech Bóg obdarzy Księdza Biskupa łaskami, daje siły i zdrowie do podejmowania duszpasterskich wyzwań, niech czuwa nad twoją drogą, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką - zwrócili się do swojego pasterza.

Bp Piotr Libera podziękował wiernym za modlitwę i życzenia.