24 lipca odbędzie się pierwszy Camino Polaco Maraton

Pierwszy Camino Polaco Maraton, czyli maraton szlakiem św. Jakuba, odbędzie się 24 lipca br. na terenie diecezji płockiej oraz toruńskiej. Głównym organizatorem biegu jest Ośrodek Chopinowski w Szafarni, znajdujący się na terenie parafii św. Jakuba w Płonnem. Zapisy chętnych do dnia 10 lipca br. odbywają się przez stronę: szafarnia.art.pl.  

Camino
hispanico.pl

Pierwsza edycja Camino Polaco Maratonu odbędzie się niedzielę 24 lipca, w przededniu wspomnienia św. Jakuba. Trasą biegu będzie fragment Drogi Polskiej Szlaku Świętego Jakuba, biegnącej między innymi przez teren diecezji płockiej. Uroczysty start biegu nastąpi o godz. 8.30 z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (na starcie dla zainteresowanych osób możliwe jest oprowadzanie z przewodnikiem po Ośrodku Chopinowskim w Szafarni), a start właściwy o godz. 9.00 z Hali Widowiskowo-Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu.

Na pakiet uczestnika złoży się m.in. numer startowy i chip, pamiątkowa koszulka, batony, upominki od sponsorów. Na trasie, co 5 km, będą punkty odżywcze z wodą, napojami izotonicznymi i bananami. Na mecie czekać będą medale i ciepły posiłek. Dla pięciu najszybszych kobiet i mężczyzn przygotowano niestandardowe, atrakcyjne nagrody. Organizator zapewni uczestnikom transport z Torunia do Szafarni oraz z Szafarni do Golubia-Dobrzynia.

Meta (po około 50 km) będzie na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Pojawi się tam ConradoMoreno i zespoły muzyczne: Ars Nova Zespół Instrumentów Dawnych oraz Magda Anioł z zespołem. Będzie także okazjonalny jarmark, wystawa zdjęć o Camino wypożyczona z Ambasady Hiszpańskiej i wystąpienia o Szlaku św. Jakuba przez członków Bractwa św. Jakuba. Ponadto można będzie spróbować specjałów kulinarnych z Koła Gospodyń Wiejskich. Zaplanowano także bieg dla dzieci, a dla najmłodszych dmuchane zamki oraz wiele innych atrakcji.

Zapisy do udziału w pierwszym Camino Polaco Maratonie potrwają do 10 lipca, poprzez stronę: szafarnia.art.pl.

 

***

Pielgrzymkowy Szlak św. Jakuba, biegnący między innymi przez teren diecezji płockiej, wielokrotnie stanowił trasę rajdów rowerowych, pieszych, konnych czy spływów kajakowych. Organizatorami pierwszego Camino Polaco Maratonu są: Ośrodek Chopinowski w Szafarni oraz gmina Radomin, a współorganizatorem Stowarzyszenie Run To Run. Inicjatywę wspierają też sponsorzy.

Przez teren diecezji płockiej (teren parafii pw. św. Jakuba w Płonnem, noszącej ten tytuł od roku 1402 r.) biegnie fragment średniowiecznego szlaku, zwanego „Camino Polaco”, wiodącego przez Polskę do Santiago de Compostela, miejsca kultu św. Jakuba. Prawdopodobnie początek szlaku znajdował się na Łotwie lub w Estonii i biegł przez Polskę, Niemcy, Francję, aż do Hiszpanii.

Fragment przebiegający przez diecezję płocką to część polskiej drogi, która został odnowiona i oddana pielgrzymom do użytku w 2007 r. 240-kilometrowy odcinek połączył wówczas katedrę św. Jakuba w Olsztynie z kościołem św. Jakuba w Toruniu. O obecności na szlaku informuje charakterystyczny znak muszli - symbolu św. Jakuba wraz ze strzałką, która pokazuje kierunek trasy w kierunku kościoła św. Jakuba w Płonnem. Co ciekawe, obok nich często można odnaleźć stare i mało czytelne znaki, pochodzące z lat jeszcze wcześniejszych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę