25 lat adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Jezus realnie i prawdziwie obecny w znaku Chleba jest źródłem naszej radości, siłą w dźwiganiu codziennych krzyży i latarnią oświetlającą naszą drogę – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 8 grudnia br. przewodniczył Eucharystii dziękczynnej za 25 lat codziennej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w tym miejscu.

Sanktuarium

Bp Mirosław Milewski w czasie Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przypomniał bullę „Inefabilis Deus” papieża Piusa IV z 1854 roku, ogłaszającą dogmat o tym, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Cztery lata później Maryja powiedziała do Bernadety Soubirous w Lourdes, że jest „Niepokalane Poczęcie”. 8 grudnia 1870 roku papież ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego – a to także patron Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które sprawuje pieczę nad sanktuarium

Biskup zwrócił uwagę, że wśród zmian, które zachodzą w polskiej religijności, jedna z nich jest wyjątkowo pozytywna: w coraz większej liczbie kościołów adorowany jest wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. To jest najwłaściwsza odpowiedź na wyzwania obecnych czasów. Wiele miejsc na mapie diecezji jest „rozpromieniona blaskiem Najświętszego Sakramentu”, czemu często towarzyszy dyżur spowiednika w konfesjonale.

Podziękował księżom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim zaangażowanym w dzieło adoracji, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale też w innych miejscach diecezji. Zachęcił duchownych, by nie obawiali się podejmować dzieło adoracji przy współpracy ze świeckimi.

- Gdy coraz bardziej nasze miasta i wioski narażone są na duchową pustkę, oazami pełnymi życiodajnej wody stają się kościoły i kaplice z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Szukajmy wszyscy duchowej pociechy i umocnienia w naszej życiowej drodze, klęcząc, przed Najświętszym Sakramentem i tak jak Maryja i święty Józef swoje sprawy przynośmy do Jezusa. On realnie i prawdziwie obecny w znaku Chleba jest źródłem naszej radości, siłą w dźwiganiu codziennych krzyży i latarnią oświetlającą naszą drogę – głosił bp Milewski. 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku w Płocku, ustanowione w miejscu, gdzie 90 lat temu św. s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy zobaczyła Jezusa Miłosiernego (22 lutego 1931 roku), jest chętnie odwiedzanym miejscem. Przyjeżdżają do niego pielgrzymki z rożnych miejsc na  świecie i z Polski. Często wstępują też na modlitwę płocczanie, aby adorować Najświętszy Sakrament (codziennie w godz. 7:00-17:00), skorzystać z możliwości spowiedzi, uczestniczyć w Eucharystii czy Koronce do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia 15:00. W tym roku to szczególne miejsce świętuje ćwierćwiecze adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Pieczę nad sanktuarium sprawują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (do którego należała św. s. Faustyna Kowalska), z przełożoną domu s. Dianą Kuczek ISMM: „Każdy może przyjść i zawierzyć Bogu sprawy całego świata i Kościoła, naszej ojczyzny, naszych wspólnot, parafii, miejsc pracy i rodzin. Dziękujemy wszystkich, którzy włączają się w dzieło nieustannej adoracji” – napisały siostry z okazji wspólnego dziękczynienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę