25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku obchodziło jubileusz 25-lecia działalności: - Wasza działalność zrodziła się z Ewangelii – powiedział do członków stowarzyszenia ks. biskup Piotr Libera. W jubileuszu wzięli udział m.in. podopieczni stowarzyszenia.

Albertbrat.jpg

Jubileuszową uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, miejscu pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej, gdzie sprawowane są systematycznie Msze św. z udziałem członków Katolickiego Stowarzyszenia św. Brata Alberta w Płocku. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył bp Piotr Libera, który w homilii podkreślił, że płockie stowarzyszenie idzie drogą wskazaną przez Mistrza z Nazaretu.

- Działalność charytatywna zawsze należała i nadal należy do misji Kościoła. Działalność płockiego stowarzyszenia na wskroś przeniknięta jest duchem Ewangelii, która nieustannie wzywa do okazywania czynnej miłości drugiemu człowiekowi, służy na wiele różnych sposobów  najsłabszym i najbardziej potrzebującym pomocy – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

Biskup zapewnił też, że otacza modlitwą wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania stowarzyszenia i przez minione ćwierć wieku angażowali swoje siły, dokładając starań, aby mogło ono sprawnie i efektywnie wspierać ludzi potrzebujących.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do siedziby stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 5. Prezes Anna Kozera przypomniała początki działalności. Powiedziała, że utworzenie stowarzyszenia była odpowiedzią na słowa św. Jana Pawła II, aby tworzyć „cywilizację miłości”, robić coś dobrego dla innych.

Najpierw przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Płocku powstała grupa, która postanowiła pomagać potrzebujących: - Zaczęło się od tego, że zgłaszało się do nas bardzo dużo dzieci – głodnych dzieci. Na pytanie, co robią ich rodzice, odpowiadały, że piją alkohol i w domu nie ma co jeść. Te dzieciaki przychodziły codziennie, nawet w niedzielę. Zaglądały do okien i pytały, czy ktoś będzie, czy będzie coś do jedzenia – opowiadała Anna Kozera.

Z czasem działalność zaczęła się rozszerzać, a stowarzyszenie dostało od miasta do wyremontowania pomieszczenia przy ul. Kościuszki 5: - Dzieci z naszej świetlicy otrzymywały stypendia, skończyły studia, zaczęły inne życie. Takich pięknych historii jest wiele – stwierdziła założycielka stowarzyszenia. Dodała też, że bieda jest ciągle, a żeby można było jej zapobiec, przydałoby się większe wsparcie z miasta czy firm.

W uroczystości jubileuszowej wzięli udział członkowie i podopieczni stowarzyszenia, a także wielu gości. Okazjonalny występ artystyczny zaprezentował zespół Ruah.

Anna Kozera założyła Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku w 1993 r., od początku jest jego prezesem. Asystentem kościelnym stowarzyszenia jest ks. kan. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej. Stowarzyszenie powstało, aby nieść płocczanom pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą. Od 1996 r. siedzibą stowarzyszenia są budynki przy ul. Kościuszki 5, które stowarzyszenie samo wyremontowało. Działa ono na terenie Starego Miasta, gdzie wciąż znajdują się znaczne obszary biedy.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. Świetlicę Środowiskową „Oaza” dla dzieci, Klub Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg” dla młodzieży, Dom Dziennego Pobytu „Ciepła Izba” dla seniorów, Punkt Żywienia „Kromka Chleba”, Poradnię Rodzinną, Od 2004 r. stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Prezes Anna Kozera za swoją wieloletnią działalność w minionych latach została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wielkim Orderem św. Zygmunta – najwyższym odznaczeniem w diecezji płockiej, a przed radę miasta Płocka uhonorowana medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę