25 marca diecezja płocka będzie się modlić o pokój

Diecezja płocka 25 marca 2022 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, włączy się w ogólnoświatową modlitwę o pokój – w jej kościołach odmówiony zostanie Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskup płocki Piotr Libera odmówi go w Ratowie, gdzie spotka się także z uchodźcami z Ukrainy. Biskup pomocniczy Mirosław Milewski będzie się modlił o pokój w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu.  

Matka Boża
stacja7.pl

Biskup płocki Piotr Libera, w odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zarządził, aby 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, we wszystkich kościołach diecezji sprawowana była Msza św. w intencji pokoju oraz by odmówiono Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Bp Piotr Libera  odmówi go podczas Mszy św. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego w Ratowie o godz. 16:00. Spotka się tam także z uchodźcami z Ukrainy, którzy przebywają w Ostoi św. Antoniego. Natomiast biskup pomocniczy Mirosław Milewski będzie się modlił w ten sposób o pokój w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu. Będzie też przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej, z udziałem mieszkańców Leonianum.

Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka o ogólnoświatową modlitwę o pokój, zostanie także odmówiony 25 marca br. o godz. 17:00 w bazylice katedralnej płockiej. Uczyni to proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. Potem tradycyjnie w piątek sprawowane będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej.  

Papież Jan Paweł II zawierzył świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z wolą Matki Bożej objawiającej się w Fatimie (1917 r.) podczas pielgrzymki do Fatimy w 1982 roku, którą odbył rok po zamachu na niego. Wreszcie 25 marca 1984 r. w duchowej jedności z biskupami świata, który przybyli do Rzymu, w bazylice św. Piotra zawierzył Maryi świat i Rosję. Do modlitwy dołączyło również pięciu patriarchów prawosławnych (spoza Związku Radzieckiego). Siostra Łucja, jedyny żyjący wówczas świadek objawień (zmarła w roku 2005), potwierdziła, że uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, o co prosiła Matka Boża. Siostra Łucja przekazała, że Matka Boża powiedziała, że „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę