25. rocznica kaplicy w Garlinie koło Gruduska

- Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na antychrześcijańskie akty i działania – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Garlinie, w parafii Grudusk. Przewodniczył tam rocznicowej Eucharystii w 25. rocznicę zbudowania kaplicy.

Garlino.jpg

Bp Mirosław Milewski w kazaniu powiedział, że każdy jubileusz, to czas spojrzenia wstecz, czas podsumowań, ale też potrzeba dziękczynienia i obietnica, że w kolejnych latach wierni będą w tej wspólnocie podtrzymywać swoją wiarę. Bo Jezus chce, aby iść Jego śladami. Dla kogoś, który na poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, to jedyna możliwa droga.

- To droga diametralnie różna od tej, którą proponuje nam świat. Świat stawia w centrum człowieka i jego możliwości. Uczy pewności siebie, ale i pychy. Każe mieć na uwadze przede wszystkim dobro jednostki, a nie wspólnoty – zaznaczył hierarcha.

Polecił też, aby w życiu codziennym wybierać Jezusa i stawiać w centrum Jego krzyż, Jego nauczanie. Droga z Jezusem, to droga codziennych obowiązków i zadań wykonywanych z miłości do Boga i człowieka, nawet wtedy, kiedy jest trudno, kiedy przychodzi znużenie. Niejednokrotnie bywa to rezygnacja z siebie dla dobra innych.

Biskup podkreślił, że bez pomocy Jezusa człowiek nie jest w stanie iść wskazaną przez Niego drogą. Dlatego posyła nieustannie Ducha Świętego, aby Ten prowadził, umacniał i uświęcał człowieka. To droga, która zawsze prowadzi do zmartwychwstania.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej zwrócił też uwagę na potrzebę opamiętania w codziennym życiu. Dlatego w kościołach całej Polski śpiewano w niedzielę suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”, żeby przeprosić za zło: za znieważanie Najświętszego Sakramentu, kpiny z katolickiej Mszy św., za „tęczowe” aureole wokół Matki Bożej z Dzieciątkiem, za niszczenie krzyży i ołtarzy w kościołach, za przemoc fizyczną wobec księży.

- Te haniebne akty są coraz częstsze. Wydaje się, że ich celem jest zepchnięcie przestraszonych katolików do katakumb. Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na takie antychrześcijańskie akty i działania. Nigdy nie możemy godzić się na to, aby barbarzyńcy szargali nasze święte obrzędy i przedmioty. Módlmy się o opamiętanie za tych, których zdławiło zło, ale także w miarę naszych możliwości, protestujmy przeciwko aktom profanacji – zaapelował bp Milewski.

Parafia Grudusk nosi wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła. Jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Wołowiec. Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garlinie zbudowana została w tej parafii w latach 1990-1994.