27. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku – 17-19 września 2021 r.

Zespoły wokalne Gothic Voices z Wielkiej Brytanii i Monodia Polska, a także aktor Jan Frycz oraz śpiewak i instrumentalista Adam Strug wystąpią w Płocku podczas 27. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Ciekawym wydarzeniem będzie także mistrzowski koncert organowy Marcela Péresa. Festiwal odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 r. w bazylice katedralnej Płockiej.

Festiwal Muzyki Jednogłosowej

27. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku w piątek 17 września otworzy koncert legendarnego zespołu wokalnego Gothic Voices. Jest on laureatem prestiżowej nagrody magazynu Grammophone, a płyta grupy z utworami św. Hildegardy z Bingen należy do najlepiej sprzedających się płyt z muzyką klasyczną na świecie. Głównym tematem płockiego koncertu Gothic Voices będzie „ekscytująca i barwna podróż po muzyce średniowiecza”, przedstawiająca kult Maryi - Matki Jezusa Chrystusa.

Podczas drugiego koncertu w dniu 18 września zaprezentowane zostanie największe odkrycie w historii badań nad polską kulturą od przeszło 100 lat - będzie to „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, należąca do najstarszych zabytków polskiej kultury. Utwór wykonają: Jan Frycz – jeden z naszych najwybitniejszych aktorów teatralnych i filmowych, Adam Strug - śpiewak i instrumentalista oraz Monodia Polska - zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie.

Cykl koncertów w dniu 19 września zamknie mistrzowski występ Marcela Péresa, francuskiego kompozytora i muzykologa, który należy do grona największych specjalistów w dziedzinie muzyki średniowiecznej, a od 1982 r. prowadzi założony przez siebie Ensemble Organum. W Płocku Marcel Péres zaprezentuje koncert organowy z repertuarem pochodzącym z XV-wiecznego Kodeksu z Faenzy, pierwszego zbioru muzyki na instrumenty klawiszowe w historii.

Pierwszy Festiwal Muzyki Jednogłosowej odbył się w Płocku w 1994 r. Od tego czasu w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny występowali najwybitniejsi wykonawcy muzyki dawnej, np. zespół Bornus Consort z Tomaszem Stańką, Schola Teatru Wiejskiego Węgajty, Trio Mediaeval, Schola Gregoriana Pragensis, Schola Antiqua z Hiszpanii, zespół Drevo z Ukrainy, La Reverdie z Włoch czy The Hilliard Ensemble z Wielkiej Brytanii. Gościem wydarzenia był też w przeszłości Marcel Péres z Ensemble Organum.

Festiwal Muzyki Jednogłosowej prezentuje najstarsze zabytki chrześcijańskiej kultury muzycznej, z pietyzmem przechowywane w zaciszu klasztornych bibliotek w różnych częściach Europy. Obok chorału gregoriańskiego, głównej i najstarszej formy muzycznej liturgii rzymskiej, w ramach wieczornych spotkań, w katedrze płockiej słychać między innymi muzykę kościołów wschodnich.

Wstęp na wszystkie koncerty w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniach 17-19 września br. o godz. 19.00 jest wolny.

Organizatorami Festiwalu Muzyki Jednogłosowej są: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Urząd Miasta Płocka oraz Kuria Diecezjalna w Płocku. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę