3. wielkopostny dzień skupienia dla kobiet z diecezji płockiej

O tym, że wszystkie powołania w życiu powinno przenikać powołanie do nawrócenia, powiedział ks. biskup Piotr Libera w kościele parafii św. Wojciecha w Płocku. 9 marca br. przewodniczył Mszy św. z okazji 3. wielkopostnego dnia skupienia dla kobiet. Patronami wspólnej modlitwy byli Błogosławieni Płoccy Biskupi Męczennicy: abp Antoni J. Nowowiejski i bp Leon Wetmański. Gościem spotkania była Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+.

Dzie__kobiet_2019.jpg

Bp Piotr Libera powiedział kobietom, że wszystkie powołania: do macierzyństwa i ojcostwa, do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego, powinno przenikać powołanie do nawrócenia. Podpowiedział, aby kobiety starały się wychodzić poza swoje ja - sięgać wzrokiem, sercem, myślami wyżej.

Przywołał też postaci płockich biskupów męczenników z czasów II wojny światowej, beatyfikowanych 20 lat temu przez Jana Pawła II: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, biskupa płockiego i bp. Leona Wetmańskiego, jego sufragana.

Błogosławiony arcybiskup był pasterzem odradzającej się przed 100 laty polskiej niepodległości. Nie myślał o sztucznym, nie mającym nic wspólnego z polskimi dziejami rozdziale „państwa od chrześcijaństwa czy chrześcijaństwa od państwa”. On po prostu „chciał Polski zdrowo chrześcijańskiej”. Zapewne sprzeciwiałby się wizji Europy, a w niej Polski wstydzącej się swojej dewizy „Bóg Honor Ojczyzna” i wizji Europy coraz bardziej bezdzietnej i tracącej moralny kręgosłup.

Przypomniał też list pasterski abp. Nowowiejskiego w sprawie powołań do kapłaństwa. Poprosił mamy i babcie o modlitwę w tej intencji, aby ofiarowały swych synów, wnuków i córki do służby Bożej.

- Żyjemy w czasach, gdy niektórzy nasi współbracia zbrukali powołanie, a może nigdy nie byli powołani, tylko weszli kapłańskie szeregi jak drapieżne wilki. Nie ulegajcie jednak ani strachowi przed upadkiem tych paru zepsutych, ani temu szczególnemu nagłaśnianiu każdego kapłańskiego grzechu. Tak, są wśród nas grzesznicy, ale większość moich kapłanów, to dobrzy, rzetelni księża, a w naszym seminarium są wspaniali, ofiarni młodzi mężczyznami. Stale jednak jest ich za mało – stwierdził bp Libera.

Podziękował też kobietom za budowanie Królestwa Chrystusowego w sercach swych dzieci i umacnianie go w swoich rodzinach oraz zaapelował o czynienie z rodziny „pierwszego seminarium”.

Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania czytał ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet. Przypomniał nauczanie bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego o małżeństwie, rodzinie i kobiecie m.in. o tym, że wiara jest dobrodziejstwem małżeństwa, a probierzem miłości są czyny: „Gdy mowa o miłości, nie należy przez nią rozumieć cielesnego, zmysłowego popędu, który szybko przemija, ani słów słodkich i miłych; prawdziwa bowiem miłość polega na czynach”.

Kobiety mogły także skorzystać z możliwości przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.

Gościem spotkania była Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+. Przyznała, że związek ten ma charakter ekspercko-lobbistyczny. Powstał, ponieważ duże rodziny kojarzyły się źle, z patologią i zmagały się z polityką antyrodzinną. Stopniowo jednak udawało się uzyskiwać kolejne przywileje prorodzinne.

- Rozpoczęliśmy od Karty Dużej Rodziny. Teraz istnieje ulga podatkowa dla rodzin, roczny urlop macierzyński, świadczenia macierzyńskie bez względu na zatrudnienie, świadczenie 500+, dofinansowanie instytucji zapewniających opiekę dzieciom do lat 3, emerytura dla kobiet - matek co najmniej czworga dzieci - wymieniła istniejące rozwiązania prorodzinne.

W spotkaniu udział wzięło około sto kobiet, z parafii miasta Płocka, Pułtuska oraz innych parafii w diecezji płockiej. Przygotowano dla nich także agapę.

3. wielkopostny dzień skupienia dla kobiet zorganizował ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę