350 dzieci wzięło udział w projekcie „Nasze muzeum jest żywe”

„Nasze muzeum jest żywe” – to tytuł projektu, w ramach którego 350 dzieci z Płocka obejrzało historyczny spektakl teatralny i obejrzało zbiory Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Inicjatorem projektu było Stowarzyszenie Człowiek Kultura, a wykonawcami spektaklu aktorzy Teatru Form Wielu.

DSCF5535

Projekt „Nasze muzeum jest żywe II” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Człowiek Kultura. Jego celem było zapoznanie najmłodszego pokolenia z historią Płocka.

- W ramach tego projektu dzieci z płockich przedszkoli i szkół obejrzały spektakl teatralny pt. „W cieniu Płocka - historia płockiego hejnału” (na podstawie książki „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”, wydanej przez Płocką Galerię Sztuki), zwiedziły skarbiec w Muzeum Diecezjalnym oraz XII-wieczną katedrę płocką i uczestniczyły w teatralnej animacji o pasowaniu na rycerza – przekazali Łukasz i Przemysław Jarzyńscy ze Stowarzyszenia Człowiek Kultura. 

Ważną częścią projektu było oprowadzenie uczestników projektu po skarbcu Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Jest to jeden z pięciu najbogatszych skarbców muzealnych w Polsce.

- Do najważniejszych eksponatów należą: kielich i patena Konrada Mazowieckiego I z XIII wieku, herma św. Zygmunta z XIV wieku (patrona miasta Płocka), zdobiona diadem piastowskim z XIII wieku; tzw. Puszka Czerwińska z XIII-wieczną czarą; kielich fundacji Karola Ferdynanda Wazy, królewicza i biskupa płockiego i wrocławskiego z XVII wieku – wymieniła Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Projekt „Nasze muzeum jest żywe II” został dofinansowany z grantu przyznanego przez Urząd Miasta Płocka. W czasie 40 spotkań wzięło w nim udział 350 osób.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę