36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej – 5-22 października 2021 r.

W dniach 5-22 października 2021 r. odbędą się 36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem „Nie lękajcie się”. Do udziału zapraszają: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Publikujemy program Dni:

Cross G696c8c240 1920

5 października (wtorek), godz. 19.00

Msza św. w ramach obchodów 10. rocznicy powołania Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera z udziałem gości z innych diecezji. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

9 października (sobota), godz. 10.00

Spotkanie nauczycieli w diecezjalnym sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Podczas spotkania: Msza św., konferencja, możliwość spowiedzi, zwiedzanie sanktuarium, wspólny posiłek. Organizator: Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli.

10 października (niedziela), godz. 10.00 – XXI Dzień Papieski

Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej. Przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku.

10 października (niedziela), godz. 14.00

Msza św. za Ojczyznę w 10. rocznicę powstania Parku Pamięci Katyń-Smoleńsk w Płocku-Trzepowie. Po Mszy św. przejście do Parku Pamięci i spotkanie modlitewno-patriotyczne. Miejsce: kościół parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Organizatorzy: parafia pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

10 października (niedziela), godz. 19.00

Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, Wiktor Bramski – organy. W wykonaniu chóru usłyszymy m.in. Insanae et vanae curae F.J. Haydna, Benedictus Ch. Gounoda, Agnus Dei W. Kilara. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

11 października (poniedziałek), godz. 17.00

Promocja książki pt. „Świadkowie prawdy” i spotkanie z autorami: Andrzejem Ruteckim i dr Anną Jagodzińską. Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

12 października (wtorek), godz. 17.00

Promocja książki pt. „«Dyscyplina rozumu i uczciwość serca». Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej” pod redakcją o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap i ks. dr. Wojciecha Kućki. Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie. Organizatorzy: Sekcja Dialogu TNP, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

12 października (wtorek), godz. 18.45

Wieczór chwały: konferencja i uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie, prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

14 października (czwartek), godz. 16.00

Sesja naukowa pt. „Święty Józef patron nam dany i zadany?”. Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, godz. 19.00 – koncert poetycki pt. „Święta Rodzina w dawnej poezji polskiej” w Bazylice Katedralnej. Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku i Bractwo św. Antoniego w Ratowie.

14 października (czwartek), godz. 16.45

Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego. Miejsce: Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na cmentarzu w Płocku (Al. Kobylińskiego). Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

17 października (niedziela), godz. 17.00

Różaniec dziękczynny za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejsce: skrzyżowanie Al. A. Roguckiego i Al. Tysiąclecia w Płocku, przemarsz na Plac Celebry Papieskiej. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

18 października (poniedziałek), godz. 11.00

IX Bieg Papieski. Start: Plac Celebry Papieskiej w Płocku. Organizator: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej i Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”.

19 października (wtorek), godz. 15.00

Msza św. za Ojczyznę. Przewodniczy: ks. Jacek Prusiński. Po Mszy św. wyjazd na tamę we Włocławku. Wyjazd możliwy tylko po uprzednim zapisaniu pod tel. 507 698 665, 602 594 305 (zapisy do dn. 10 października br.). Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

19 października (wtorek), godz. 18.00

Msza św. oraz spotkanie formacyjne dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Miejsce: Kolegiata pw. św. Bartłomieja w Płocku (Płocka Fara). Organizator: Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli.

19 października (wtorek), godz. 19.00

Spotkanie formacyjne pt. „Zarządcy Bożych dóbr”, organizowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

20 października (środa), godz. 10.00

IX Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli –Niezwykli”. Miejsce: Mediateka „eMka” Książnicy Płockiej (ul. Kościuszki 3b, tel. 24 268 00 45). Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

21 października (czwartek), godz. 20.00

Spotkanie modlitewne w intencji powołań w ramach comiesięcznych Adoracji Najświętszego Sakramentu (CZ.A.S.). Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne z bł. Stefanem Wyszyńskim i bł. Różą Czacką. Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

22 października (piątek), godz. 17.00

Spotkanie z Andrzejem Czapskim. Prelekcja i pokaz multimedialny pt. „Prymas Tysiąclecia i Żołnierze Niepodległości”. Miejsce: Mediateka „eMka” Książnicy Płockiej (ul. Kościuszki 3b, tel. 24 268 00 15). Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę