400 paczek od płocczan jedzie do Polaków na Wileńszczyźnie

400 paczek żywnościowych oraz 140 wyprawek szkolnych trafi do Polaków na Litwie, dzięki akcji „Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie”, przygotowanej przez Fundację „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka. Dary udało się zebrać dzięki wielu instytucjom, osobom prywatnym, Fundacji Energa i Fundacji Enea.

Paczka.jpg

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka po raz trzeci przygotowała „Świąteczną Paczkę Rodakom na Wileńszczyźnie”. Akcję w tej edycji wsparły Fundacja Enea i Fundacja Energa.

Ponadto w zbiórkę darów zaangażowali się: parafia św. Stanisława Kostki w Płocku, parafia św. Józefa w Płocku, parafia św. Jadwigi w Płocku, Klub Seniora „Szansa”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku, V Liceum Ogólnokształcące w Płocku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, Orlen Laboratorium, Centrum Edukacji Grupy Orlen w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Jarosław Karpiński sfinansował część transportu paczek oraz przewóz wolontariuszy fundacji na Litwę. Indywidualnie akcję wsparli też: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak, ks. kan. Antoni Kołodziejski, Andrzej Aleksandrowicz i Beata Skrzyńska. 

- 16 grudnia wyruszył transport na Wileńszczyznę, w którym znajduje się około 400 paczek żywnościowych. Dary dotrą do Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, organizacji pozarządowej z Solecznik koło Wilna, którą kieruje Tadeusz Romanowski. Z tą wspólnotą od kilku lat współpracuje nasza fundacja. Poza tym przygotowano 140 wyprawek szkolnych dla uczniów szkół w Podborzu i Butramańcach. Warto jeszcze wspomnieć o paczkach indywidualnych, przygotowanych przez konkretnych płocczan dla konkretnych mieszkańców Solecznik. Gdybyśmy to podsumowali, to tegoroczna „paczka” waży blisko cztery tony – powiedział  Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Koordynatorem akcji pomocowej był Adam Modliborski, wiceprezes zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę