43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

03-skwer przed wsd.jpg

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 25 listopada br. (czwartek), w gmachu płockiego Seminarium, pod hasłem: „Przeniknięci blaskiem świętości. Dziedzictwo bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej”. Program konferencji jest następujący:

08.30   Msza święta (Kaplica Dobrego Pasterza). Przewodniczenie i kazanie: bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)

09.30   Otwarcie sympozjum – bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)

09.35   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Cezary Jasiński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45   Pasterz i prorok. Aktualność przesłania życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – dr hab. Rafał Łatka (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej)

10.15   „Ojciec wolnych ludzi” – bł. kard. Stefan Wyszyński nie tylko do młodych – Paweł Zuchniewicz

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15   „Przez krzyż! Do nieba!” Co wyrosło z dzieła życia bł. Elżbiety Czackiej? – s. Radosława Podgórska (Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża, Laski)

11.45   Przeniknięci blaskiem świętości – dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie – WSD w Płocku)

12.25   Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku)

12.35   Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza). Świadectwo osoby niewidomej

13.00   Obiad

14.00   Wyjazd wspólnoty WSD do Lasek

Konferencji towarzyszyć będą: wystawa biograficzna, zatytułowana Stefan Wyszyński, przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, oraz specjalny sympozjalny numer czasopisma kleryckiego Sursum Corda.

 

Ks. Marek Jarosz

Rektor WSD w Płocku

 

Ks. Wojciech Kućko

Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku