9 tysięcy dolarów na zakup samochodu dla misjonarzy w Peru

Kwotę 9 tysięcy dolarów przekazała diecezja płocka na zakup samochodu na potrzeby księży misjonarzy, którzy prowadzą seminarium duchowne w Iquitos w Peru (23 października 2020 r.). Kościół płocki systematycznie wspiera tę placówkę duchowo i materialnie.

Death-valley-4254871_1920.jpg

Diecezja płocka przekazała kwotę 9 tys. dolarów na potrzeby Seminario Mayor San Agustin (Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Augustyna) w Iquitos w Peru. Z prośbą o wsparcie do swojej macierzystej diecezji zwrócił się ks. Zbigniew Rembała, jeden z założycieli i rektor seminarium w tym peruwiańskim mieście. Zaznaczył, że seminarzyści pochodzą z ubogich rodzin, które nie są w stanie pomóc w utrzymaniu seminarium.

Seminarium jest utrzymywane przez poszczególne wikariaty i przy pomocy projektów. Dom znajduje się poza granicami Iquitos. Prowadzi do niego wąska, piaszczysto-gliniasta droga, która z powodu częstych opadów deszczu staje się niemal nieprzejezdna. Dojechać można jedynie samochodami z napędem 4x4.

„Misjonarze posiadają dwa stare samochody terenowe, ten nowszy ma 14 lat. Częste naprawy powodują wysokie koszty utrzymania. Samochody te używane są zarówno w potrzebach seminarium, jak i duszpasterskich, organizowanych przez seminarium i Wikariat Apostolski. Wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania, trzeba przywieść z miasta. Naszym samochodami jeździmy z klerykami po zakupy, a także do rożnych instytucji i urzędów. Często o pomoc w transporcie proszą też zaprzyjaźnieni księża Polacy. Samochody służą też w transporcie łódek do portu” – poinformował ksiądz misjonarz Zbigniew Rembała.

Dodał, że oba samochody są też wykorzystywane w każdą niedzielę: klerycy są nimi rozwożeni do szpitala i parafii, w których posługują. Ponadto misjonarze udają się nimi do szkół i parafii na spotkania z młodzieżą, aby dawać świadectwo powołaniu do kapłaństwa. Dodatkowo klerycy uczą się nimi jeździć. Posiadane samochody pomagają też w realizacji inicjatyw duszpasterskich w całym Wikariacie Apostolskim.

Misjonarze chcieliby zakupić teraz Toyotę Hillux za 43 tys. dolarów. O wsparcie zwrócili się także do organizacji, które dofinansowują takie zakupy m.in. do Miva Polska.

Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Augustyna (Seminario Mayor San Agustin) powstało w 1996 r., z inicjatywy księży misjonarzy z diecezji płockiej. Jego rektorem jest ks. Zbigniew Rembała, a od roku nowym pracownikiem ks. Rafał Kipigroch z diecezji częstochowskiej. W seminarium do kapłaństwa przygotowują się klerycy z Wikariatu Apostolskiego w Iquitos i z Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii.

Ostatnio wzrosła liczba seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa w domu formacyjnym - na rok propedeutyczny przyjęto siedmiu kandydatów. Łącznie w seminarium uczy się i modli czternastu kleryków. W grudniu 2019 r. dwóch alumnów ukończyło 8-letnią formację w seminarium i ma praktyki w parafiach, oczekując na przyjęcie diakonatu. Diecezja płocka systematycznie wspiera materialnie i modlitwą swoich duszpasterzy na misjach.