90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie.

Okladka-www-–-swiadkowie-milosierdzia-1.jpg

Szanowni Państwo,

Mija rok od konferencji prasowej podczas, której poinformowaliśmy Państwa o planowanych przygotowaniach w związku z obchodami 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego Św. Siostrze Faustynie, które miało miejsce 22 lutego 1931 roku w Płocku. W ciągu tego roku podjęliśmy szereg działań realizowanych pod hasłem: „Odkryj miejsce, które wybrał Jezus”:

– Od marca ubiegłego roku, każdego piątego dnia miesiąca po Mszy św. ku czci Św. Siostry Faustyny spotykaliśmy się z niezwykłymi ludźmi, którzy dzielili się z nami osobistym doświadczeniem Bożego Miłosierdzia w swoim życiu. Z tej racji powstała publikacja książkowa „Świadkowie Miłosierdzia” pod redakcją Leszka Skierskiego. Jest ona szczególnym zaproszeniem skierowanym do czytelników, by odkrywali głębię Bożego Miłosierdzia również w swojej historii życia.
– Każdego 22.dnia miesiąca (dnia objawienia) podejmowaliśmy akcję „Smak miłosierdzia” w ramach, której rozdawaliśmy 90 paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w naszym mieście. W tę akcję włączyły się czynnie Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przygotowując „Bułeczki Św. Siostry Faustyny” oraz wielu sponsorów. Organizację wydarzenia wspierały swoją pomocą osoby ze Wspólnoty Miłosierdzia działającej przy Sanktuarium, Rycerze Jana Pawła II i Szkoły Katolickie.
– Po parafiach diecezji płockiej peregrynuje wystawa dotycząca historii płockiego sanktuarium i orędzia o Bożym Miłosierdziu oraz relikwie św. Siostry Faustyny. Działania tej akcji koordynują Rycerze Jana Pawła II.
– Ważnym wydarzeniem minionego roku był również koncert „Sanctus dla Jana Pawła II” zorganizowany przy udziale Stowarzyszenia „Kapitał Narodu”, którego retransmisja odbyła się w TVP 3.

Z racji sytuacji epidemiologicznej w kraju nie udało się nam przeprowadzić rekolekcji wielkopostnych dla osób zapracowanych oraz ogólnopolskich rekolekcji dla kapłanów.

Z powodu pandemii zapraszamy do duchowej łączności z sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas obchodów 90.rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego Św. Siostrze Faustynie w Płocku. Od 19 do 21 lutego będzie Triduum Mszy św. przygotowujących nas do centralnej uroczystości. W poniedziałek, 22 lutego Msze święte odbędą się o godz.: 6.30, 10.00, 12.00 i 17.00. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15.00 i Msze święte będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. 

Zapraszamy do duchowej łączności

ks. dr Tomasz Brzeziński
rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

s. M. Diana Kuczek ZMBM
przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

 

Przed nami rok obchodów 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku


19 – 21 lutego 2021 r.

Godz. 17.00 – Triduum Mszy Świętych

22 lutego 2021 r.
(90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie)

Godz. 6.30 – Msza święta
Godz. 10.00 – Msza święta
Godz. 12.00 – Msza święta
Godz. 15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 17.00 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abpa Jana Romeo Pawłowskiego – sekretarza ds. Reprezentacji Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Oprawa muzyczna: Chór „Harfa”.

Finał całorocznej akcji „Smak Miłosierdzia”, w ramach której przygotowano 1080 paczek z żywnością i środkami higienicznymi, dla płocczan żyjących w trudnych warunkach materialnych.

22 marca 2021 r.

Godz. 17.00 – Uroczysta Msza święta. Inauguracja „Roku Rodziny”.

„Wsparcie duchowe rodzin w kryzysie” będzie jedną z głównych inicjatyw realizowanych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w rozpoczynającym się w marcu „Roku Rodziny”. Chcemy, aby odpowiedzią na problemy osób dotkniętych kryzysem było powierzenie rodzin w naszej modlitwie Bożemu Miłosierdziu. Rodzina jest tą wspólnotą, gdzie dojrzewa miłosierdzie Boże w naszych sercach, gdzie rodzi się wiara, skrucha, i głos sumienia.

Od marca 2021 r.
Rozpoczęcie prac redakcyjnych związanych z wydaniem albumu historycznego, związanego z 122-letnią (1899 r.) historią działalności apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku i ustanowieniem w 2000 roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

10 kwietnia 2021 r.
Premiera monodramu Barbary Misiun „SEKRETARKA” o życiu i świętości św. Siostry Faustyny. Współpraca: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w Płocku.

Od maja 2021 r.
Spotkania formacyjne Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” mające na celu zgłębianie duchowości miłosierdzia i misji św. Siostry Faustyny. Są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w to dzieło, by w swoim codziennym życiu świadczyć o Bogu bogatym w miłosierdzie.

Pierwsze czwartki miesiąca
W pierwsze czwartki miesiąca w sposób szczególny będziemy się modlić za kapłanów, szafarzy miłosierdzia oraz za osoby konsekrowane prosząc także o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się wspólnie w tych intencjach rozważając tajemnice Różańca Świętego i adorując Najświętszy Sakrament do godz. 21.00.

Warsztaty Muzyki Liturgicznej „Usłysz miejsce, które wybrał Jezus”.
(Z uwagi na okres pandemii projekt nie został zrealizowany. Będzie kontynuowany w 2021 roku).
Szkoły Katolickie w Płocku Antoniego Juliana Nowowiejskiego 2A i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku Stary Rynek 14/18 oraz Stowarzyszenie Vox Musicorum.

W roku 90. rocznicy pierwszego objawienia chcemy spotkać się, by w wyjątkowy sposób uczcić ten wspaniały jubileusz w świętym miejscu wybranym przez Jezusa. Warsztaty poprowadzi: Paweł Bębenek – polski kompozytor, nauczyciel i dyrygent, pełen pasji i energii, a przede wszystkim człowiek wielkiej wiary, który daje odważne świadectwo życia. Nasze warsztaty to nie tylko doskonalenie technik wokalnych i praca nad interpretacją pieśni, to także rekolekcje, które pomogą nam w głębszym poznaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

Współpraca z młodzieżą
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w całoroczne obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie. Liczymy na zaangażowanie młodzieży, ciekawe pomysły, zapał i oddanie Bożemu Miłosierdziu.


Publikacja książkowa

ŚWIADKOWIE MIŁOSIERDZIA
90. rocznica Objawienia Jezusa Miłosiernego Świętej Siostrze Faustynie

ks. kan. dr Bogdan Czupryn, Bernadett Lam (Hongkong), ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski,
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, s. M. Jolanta Pietrasińska ZMBM, Janusz Paczkowski,
dr Ewa K. Czaczkowska, Dominika Zamara i Emilian Rosiak, Piotr Robert Raczkowski,
Artur Janus, s. M. Diana Kuczek ZMBM, ks. Mieczysław Ochtyra

Redakcja
Leszek Skierski

Wydawca
Płocki Instytut Wydawniczy
Pl. Narutowicza 3, 09-400 Płock
tel./fax (24) 262 68 44
e-mail: piw@plock.home.pl
www.wydawnictwo.plock.pl
ISBN 978-83-66171-54-1

Copyright © 2021 by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Copyright © 2021 by Płocki Instytut Wydawniczy

*
Książka, którą Państwo trzymacie w dłoniach, nie jest zwykłą książką, tak jak osoby, z których historią będziecie mieli okazję się zapoznać, nie są zwykłymi ludźmi – są „Świadkami Miłosierdzia”! W swoich bardzo różnych doświadczeniach życiowych wszyscy spotkali Boga i doświadczyli Jego miłosierdzia. To spotkanie napełniło ich życie prawdziwym światłem oraz odmieniło ich patrzenie na świat, drugiego człowieka, Boga i Kościół.
Świadectwa ich życia są dla nas zaproszeniem do coraz głębszego odkrywania prawdy o Bożym Miłosierdziu, powodują, że w sercu rodzi się wdzięczność Bogu za Jego bliskość, za okazane łaski, za Jego objawienie siostrze Faustynie, szczególnie to pierwsze w Płocku, 22 lutego 1931 roku, którego 90. rocznicę chcemy jak najpiękniej przeżyć…ks. dr Tomasz Brzeziński
rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

*
Sanktuarium to miejsce spotkania Boga i człowieka. Sanktuarium to przestrzeń, gdzie noszony latami ból, skrywane łzy i nieugaszony żal w końcu mogą znaleźć swój wyraz przed Bogiem, a często najpierw człowiekiem. Sanktuarium to miejsce, gdzie każdy może zapłakać. Bo tu doświadcza mocy i miłości Boga, która chce uzdrowić, umocnić i wskazać właściwą drogę.
Orędzie o Bożym Miłosierdziu, które Jezus dał światu przez św. Siostrę Faustynę, jest tym, czego świat i człowiek potrzebują najbardziej w naszych czasach. To orędzie niesie przesłanie o wielkiej godności każdego człowieka i szalonej miłości Boga do niego, miłości, która bierze krzyż i oddaje życie za mnie i za ciebie…

s. M. Diana Kuczek ZMBM
przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku


Książka będzie dostępna od 15 lutego 2021 r. w księgarniach
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Płockiego Instytutu Wydawniczego.

Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony jest na rozbudowę
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.