Abp M. Mokrzycki wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski 17 maja br. wprowadził do kościoła parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie relikwie św. Jana Pawła II pierwszego stopnia: - Naśladujcie go w wierze i gorliwości – zaapelował do wiernych były sekretarz dwóch papieży. Modlił się także ze wspólnotą parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.

Abp-mokrzycki.jpg

Abp Mieczysław Mokrzycki, sekretarz papieży Jana Pawła II (1996-2005) i Benedykta XVI (2005-2007), obecnie metropolita lwowski obrządku łacińskiego, wprowadził do kościoła parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Osiedlu Książąt Mazowieckich w Mławie – relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II. Gość z Lwowa miał przyjechać do Mławy z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II, ale uniemożliwiła to pandemia.

Metropolita lwowski podczas uroczystości w parafii Matki Bożej Królowej Polski oficjalnie przekazał relikwiarz z relikwiami ks. prał. dr. Kazimierzowi Ziółkowskiemu, proboszczowi parafii: - Naśladujcie go w wierze i gorliwości - zachęcił duszpasterzy i parafian.

- Św. Jan Paweł II, to niezwykły świadek na nasze czasy, orędownik u Boga we wszystkich sprawach, zwłaszcza orędownik Bożego Miłosierdzia, świadom jego mocy, bo przecież sam wiele przeżył w latach swojego pontyfikatu. Chcemy, żeby z nami był, a zwłaszcza z rodzinami, które trzeba ratować – powiedział proboszcz ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski.

W czasie Mszy św. miało miejsce zawierzenie rodzin św. Janowi Pawłowi II. Natomiast przed Mszą w kościele odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Tego samego dnia abp Mieczysław Mokrzycki był gościem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, gdzie przewodniczył Mszy św. z okazji 101. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w obecności jego relikwii. Proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Krasiński powiedział, że Papież Polak powinien być „pewnym i jasnym przewodnikiem także dla młodych pokoleń”.

Po Mszy św. modlono się przy pomniku św. Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Mławy, złożono kwiaty i zaśpiewano papieską „Barkę”. Tym samym w mieście zakończono obchody Roku św. Jana Pawła II, współinicjowane przez Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”.

W czasie pobytu w Mławie były osobisty sekretarz św. Jana Pawła II przywołał słowa św. Anzelma, szczególnie ważne w życiu Papieża Polaka: „Karmię was, czym sam żyję”. Powiedział, że słowa te były „wewnętrzną regułą życia Ojca świętego”. Odwołując się do myśli Anzelma abp Mokrzycki podkreślił, że „świętość Jana Pawła II wciąż nas karmi i wzmacnia”.

Hierarcha z Ukrainy zwiedził też Salę Papieską w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Poza tym członkowie Stowarzyszenia „Pontyfikat Jana Pawła II” w Mławie przekazali na jego ręce jedno stypendium naukowe dla zdolnej, ale niezamożnej młodej osoby w archidiecezji lwowskiej.