Adoracja Najświętszego Sakramentu w sanktuarium na zakończenie roku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia, zaprasza wiernych na czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem: - Będziemy dziękować, przepraszać i prosić Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za cały świat do godziny 24.00 – przekazują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

Adoracja Sbm
foto: ksmplock.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia organizuje czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w sylwestrowy wieczór 31 grudnia w kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku. Miejsce to, związane ze św. s. Faustyną Kowalską, jest miejscem codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czuwanie modlitewne w sylwestrowy wieczór rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.00. Wierni i siostry będą dziękować, przepraszać i prosić Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za cały świat do godziny 24.00.

- Dla św. Siostry Faustyny noc była uprzywilejowanym czasem modlitwy. W nocy również wielokrotnie wyczuwała, że jakaś dusza potrzebuje jej modlitewnego wstawiennictwa. Oddajmy więc Miłosierdziu Boga wszystko to, co napełnia bólem i niepokojem świat, Kościół, naszą Ojczyznę, rodziny i nasze serca. Żywa obecność Jezusa Eucharystycznego niech przyniesie nam pokój i będzie światłem na nadchodzący 2022 rok – życzą siostry miłosierdzia.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, to miejsce w którym 22 lutego 1931 roku Jezus Miłosierny po raz pierwszy ukazał się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Wydarzyło się to w oficynie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Starym Rynku.

Sanktuarium powstało na terenie klasztoru w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny, czyli 30 kwietnia 2000 roku. W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło budowę nowego sanktuarium, w tym kościoła, który mógłby pomieścić około 1,5 tysiąca. osób. W górnej części budynku będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz główna nawa kościoła. W dolnej części zaplanowano Muzeum Św. Siostry Faustyny, sale prelekcyjne, Dom Pielgrzyma.