Adwentowe Zamyślenie Strażackie w Tłuchowie

- Obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę z tego, że wszystko jest w ręku Boga. Wasza służba jest odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do strażaków, zgromadzonych 5 grudnia br. na Adwentowym Zamyśleniu Strażackim w Tłuchowie. Spotkania te od wielu lat organizuje ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz straży pożarnych.

Strazacy

Bp Mirosław Milewski w homilii odniósł się do Ewangelii z drugiej niedzieli Adwentu: - Jan Chrzciciel naucza nie przebierając w słowach, ale ludzie słyszą w tym co mówi prawdę, szczerość i autentyzm. Najpierw woła o nawrócenie, a potem udziela w rzece Jordan „chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Apeluje do sumień Izraelitów i porusza ich serca. Oni czują, że Jan znad Jordanu ma rację, więc pragną przemienić swoje serca i swoje postępowanie. Jednak ten pełen Bożej pokory człowiek wie, że jest tylko poprzednikiem oczekiwanego Mesjasza - zaznaczył bp Milewski.

Zaakcentował, że główny apel Chrzciciela zawiera się w prostych, krótkich słowach: „Prostujcie ścieżki na przyjście Pana!”. Każdy człowiek ma „coś” do wyprostowania, do naprawienia. Warto zdążyć zrobić to przed Bożym Narodzeniem, jak choćby wziąć udział w rekolekcjach, pójść do spowiedzi, otworzyć Pismo św., aby 24 grudnia z czystym sercem podzielić się z bliskimi opłatkiem, zasiąść do wigilijnego stołu, zaśpiewać kolędę „Bóg się rodzi”, pójść na Pasterkę.

Biskup zaznaczył, że adwentowa modlitwa ze strażakami, to modlitwa z ludźmi, którzy są gotowi do największych poświęceń dla innych ludzi. Pracują zazwyczaj w warunkach ekstremalnych. Natychmiast po usłyszeniu alarmu, wsiadają do samochodu bojowego, aby jechać na pomoc. Przykładów ich bohaterskiej służby nie brakuje; także w tych dniach z ogromnym smutkiem społeczeństwo dowiedziało się o śmierci druha i druhny z Czernikowa, którzy zginęli w wypadku drogowym jadąc na akcję.

- Obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę, że wszystko jest w ręku Boga. Zewsząd dobiega do was krzyk i wołanie ludzi przeżywających różne doświadczenia i życiowe trudności. Wasza strażacka służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Reagujecie na wołanie o pomoc i nadzieję. Troszczycie się o bliźniego, jego życie i mienie - podkreślił kaznodzieja.

Bp Milewski stwierdził, że strażacy źródła sił i pomocy szukają w wierze i w ufności Bogu, a swoją wiarę wyznają życiem. W ich służbie nie ma pustych deklaracji, bo przykazanie miłości Boga i bliźniego wypełniają czynami. Postawa strażaków, to też czynny patriotyzm; to miłość do Ojczyzny, która nie kończy się na wzniosłych deklaracjach, ale wyraża w praktycznej postawie, solidnej trosce o drugiego i pracy dla wspólnego dobra, w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.

W Adwentowym Zamyśleniu Strażackim w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie wzięły udział głównie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z diecezji płockiej, obecni byli też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Jednostkom towarzyszyły poczty sztandarowe. Natomiast oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła orkiestra z gminy Tłuchowo.

Adwentowe Zamyślenia Strażackie w różnych częściach diecezji od wielu lat organizuje ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, proboszcz parafii w Tłuchowie.