Adwentowe Zamyślenie Strażackie w Tłuchowie

- Obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę z tego, że wszystko jest w ręku Boga. Wasza służba jest odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do strażaków, zgromadzonych 5 grudnia br. na Adwentowym Zamyśleniu Strażackim w Tłuchowie. Spotkania te od wielu lat organizuje ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz straży pożarnych.

Strazacy

Bp Mirosław Milewski w homilii odniósł się do Ewangelii z drugiej niedzieli Adwentu: - Jan Chrzciciel naucza nie przebierając w słowach, ale ludzie słyszą w tym co mówi prawdę, szczerość i autentyzm. Najpierw woła o nawrócenie, a potem udziela w rzece Jordan „chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Apeluje do sumień Izraelitów i porusza ich serca. Oni czują, że Jan znad Jordanu ma rację, więc pragną przemienić swoje serca i swoje postępowanie. Jednak ten pełen Bożej pokory człowiek wie, że jest tylko poprzednikiem oczekiwanego Mesjasza - zaznaczył bp Milewski.

Zaakcentował, że główny apel Chrzciciela zawiera się w prostych, krótkich słowach: „Prostujcie ścieżki na przyjście Pana!”. Każdy człowiek ma „coś” do wyprostowania, do naprawienia. Warto zdążyć zrobić to przed Bożym Narodzeniem, jak choćby wziąć udział w rekolekcjach, pójść do spowiedzi, otworzyć Pismo św., aby 24 grudnia z czystym sercem podzielić się z bliskimi opłatkiem, zasiąść do wigilijnego stołu, zaśpiewać kolędę „Bóg się rodzi”, pójść na Pasterkę.

Biskup zaznaczył, że adwentowa modlitwa ze strażakami, to modlitwa z ludźmi, którzy są gotowi do największych poświęceń dla innych ludzi. Pracują zazwyczaj w warunkach ekstremalnych. Natychmiast po usłyszeniu alarmu, wsiadają do samochodu bojowego, aby jechać na pomoc. Przykładów ich bohaterskiej służby nie brakuje; także w tych dniach z ogromnym smutkiem społeczeństwo dowiedziało się o śmierci druha i druhny z Czernikowa, którzy zginęli w wypadku drogowym jadąc na akcję.

- Obcując na co dzień z zagrożeniem, często śmiertelnym, jak mało kto zdajecie sobie sprawę, że wszystko jest w ręku Boga. Zewsząd dobiega do was krzyk i wołanie ludzi przeżywających różne doświadczenia i życiowe trudności. Wasza strażacka służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Reagujecie na wołanie o pomoc i nadzieję. Troszczycie się o bliźniego, jego życie i mienie - podkreślił kaznodzieja.

Bp Milewski stwierdził, że strażacy źródła sił i pomocy szukają w wierze i w ufności Bogu, a swoją wiarę wyznają życiem. W ich służbie nie ma pustych deklaracji, bo przykazanie miłości Boga i bliźniego wypełniają czynami. Postawa strażaków, to też czynny patriotyzm; to miłość do Ojczyzny, która nie kończy się na wzniosłych deklaracjach, ale wyraża w praktycznej postawie, solidnej trosce o drugiego i pracy dla wspólnego dobra, w podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.

W Adwentowym Zamyśleniu Strażackim w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie wzięły udział głównie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z diecezji płockiej, obecni byli też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Jednostkom towarzyszyły poczty sztandarowe. Natomiast oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła orkiestra z gminy Tłuchowo.

Adwentowe Zamyślenia Strażackie w różnych częściach diecezji od wielu lat organizuje ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, proboszcz parafii w Tłuchowie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę