Akcja „Audiokrew” przy parafii św. Wojciecha w Płocku

Około 11 litrów krwi zebrano na terenie parafii św. Wojciecha w Płocku w czasie akcji „Audiokrew”. Poza tym chętni mogli zgłosić się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego: - Wśród oddających krew był wiele kobiet oraz osób, które zrobiły to po raz pierwszy w życiu – komentuje Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock, który zainicjował akcję.

Krew.jpg

Zbiórka krwi oraz rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku DKMS odbyła się w niedzielę 28 lipca przy kościele parafii św. Wojciecha w Płocku. Krew mogły oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat, natomiast do bazy dawców szpiku kostnego DKMS mogły zapisać się osoby w wieku od 18 do 55 lat.

- W celu oddania krwi zgłosiło się 36 osób, ale mogliśmy ją pobrać od 24 dawców. Udało się zebrać około 11 litrów krwi. Trafi ona do obu płockich szpitali. Jeśli chodzi o bazę DKMS, to zgłosiło się 6 potencjalnych dawców. Warto zaznaczyć, że wśród oddających krew było wiele kobiet oraz osób, które zrobiły to po raz pierwszy w życiu, a więc przełamały strach niekiedy towarzyszący tej czynności – mówi Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock.

Przedsięwzięcie „Audiokrew” odbyło się w Płocku po raz drugi, w czasie trwania festiwalu muzyki elektronicznej „Audioriwer”, choć nie było z nim organizacyjnie powiązane.

Organizatorami przedsięwzięcia, którego celem jest pomoc osobom chorym, byli: Klub Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock i parafia pw. św. Wojciecha na płockim osiedlu Podolszyce Południe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę