Akcja dla kobiet #wybieram miłość

Wsparcie psychologiczne, opieka zdrowotna, edukacja seksualna i doradztwo dla kobiet, to niektóre obszary pomocy, jakie zostaną wdrożone w ramach akcji #wybieram miłość. Inicjatorką akcji jest płocczanka Ewa Sztreker, od kilku lat zaangażowana w projekty na rzecz kobiet: - Chcemy, aby oferowana kobietom pomoc była realna, a nie wirtualna – zapewnia prawniczka.

Kobieta.jpg

„Od dwóch lat w projekcie «Oblicza Kobiety», a od ponad dziesięciu w ramach «Wiary w Biznesie» wspieramy i towarzyszymy ludziom, pomagając im w problemach codziennych. Nie możemy pozostać obojętni w związku z obecną sytuacją, gdy martwimy się o dobro kobiet. W ramach akcji #wybieram miłość podejmujemy się zrealizowania siedmiu postulatów, których celem jest dobro i wsparcie kobiet” – deklaruje Ewa Sztreker, inicjatorka akcji.

Wymienia też obszary, w zakresie których kobiety będą mogły liczyć na profesjonalne wsparcie. Są to: wsparcie psychologiczne, doradztwo dla kobiet, rodzina – rodzinie, edukacja seksualna, opieka zdrowotna i wsparcie medyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz z chorobami letalnymi, kobieta przedsiębiorcza, wsparcie osób samotnych i opuszczonych, w szczególności seniorów.

Obecnie trwa formowanie zespołów eksperckich. Wchodzący w ich skład specjaliści wykorzystają swoje wykształcenie i doświadczenie, aby wspólnie opracować optymalne formy pomocy. W pierwszym zespole znalazły się osoby o wielu specjalnościach m.in. psycholog, lekarz, prawnik, dziennikarz, matka niepełnosprawnego dziecka. Kolejne takie zespoły będą tworzone w kolejnych miesiącach.

Do autorów projektu zgłosiło się wielu wolontariuszy i przedstawicieli organizacji działających lokalnie, którzy będą ze sobą współpracować, tak, aby w każdej diecezji powstała grupa wsparcia dla kobiet i osób potrzebujących różnorakiego wsparcia.

„Chcemy wychodzić do kobiet z ofertą pomocy wtedy, gdy dowiedzą się, że są w ciąży, a mają trudną sytuację życiową, ale też wtedy, gdy borykają się z problemami dnia codziennego. Gwarantujemy indywidualne podejście do konkretnego przypadku. Zakładamy, że formy pomocy w większości będą bezpłatne” – przekazuje koordynatorka akcji #wybieram miłość.

Osoby, które zaangażują się w pomoc, aby odpowiednio zdiagnozować sytuację w danej diecezji czy regionie, będą pracowały w zamkniętych grupach, ale raz w miesiącu zaplanowano też otwartą konferencję dla wszystkich osób zainteresowanych. Za kilka miesięcy ma powstać raport o sytuacji i potrzebach kobiet. Na jego podstawie powstaną konkretne plany działania pomocowego.

Szczegółowe informacje o akcji #wybieram miłość dostępne są pod linkiem: www.wybierammiłość.com