Akcja Katolicka pości i modli się w intencji księży i biskupów

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, w roku, w którym obchodzona jest 20. rocznica beatyfikacji płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego - podjęli zobowiązanie do postu i modlitwy w intencji księży i biskupów Kościoła płockiego.

Chleb-i-woda.jpg

Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej przekazała, że w roku 20. rocznicy beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników członkowie stowarzyszenia przez rok każdego 12. dnia miesiąca będą zachowywać ścisły post i modlić się w intencji księży i biskupów Kościoła płockiego.

Wybór 12. dzień miesiąca na post jest nieprzypadkowy: otóż 12 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie 108. męczenników II wojny światowej, wśród których są biskupi z Płocka: abp Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941) i bp Leon Wetmański (1886-1941). 

- Podjęliśmy post i modlitwę za księży i biskupów ze względu na ogólną sytuację Kościoła w Polsce, a szczególnie w naszej diecezji. Uważamy, że te ważne akty ekspiacji mogą sprawić, że w Kościele będzie działo się dobro – powiedziała prezes Wiesława Winiarska.


Biskup płocki abp Antoni J. Nowowiejski i jego biskup pomocniczy bp Leon Wetmański zostali aresztowani przez Niemców w 1940 r. Od 28 lutego 1940 r. do 6 marca 1941 r. byli internowani w Słupnie koło Płocka, następnie więzieni w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później w hitlerowskim obozie w Działdowie.

Abp Nowowiejski zmarł śmiercią męczeńską prawdopodobnie 28 maja 1941 roku, mając 83 lata życia, 60 lat kapłaństwa i 33 lata biskupstwa. Do dziś nie ustalono miejsca jego spoczynku. Bp Leon Wetmański zmarł prawdopodobnie 10 października 1941 r., mając 55 lat. Również nie wiadomo, gdzie po śmierci pochowano jego ciało.

13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił obu biskupów Kościoła płockiego błogosławionymi, a abp. Nowowiejskiego postawił na czele 108. beatyfikowanych wtedy męczenników II wojny światowej. Wspomnienie liturgiczne 108. męczenników II wojny światowej przypada 12 czerwca.

Diecezja płocka podczas II wojny światowej straciła obu swoich biskupów, a także jedną trzecią duchowieństwa diecezjalnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę