Apel Policji w Bydgoszczy

Insp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, przekazał nam apel o następującej treści:

Policja.jpg

„Policjanci często otrzymują zgłoszenia oszustw dokonanych na szkodę osób starszych. Metoda, którą posługują się przestępcy doczekała się swojej nazwy. Określana jest „oszustwem na wnuczka” lub „oszustwem na policjanta”. Oszuści dzwonią do starszych osób na telefony stacjonarne. Przedstawiają się jako policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzący tajną akcję. Bywa, że oszuści udają wnuka, wnuczkę bądź innego krewnego. Przestępcy, oszukując swoje ofiary, wymyślają różne historie. Przedstawiając się za wnuka udają, że spowodował on wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na leczenie, na naprawę samochodu, albo na „załatwienie sprawy”. W takich przypadkach po pieniądze zgłosić się ma kolega „wnuka”, czyli ktoś kogo ofiara nie zna.

Nasiliły się również przypadki, w których oszuści twierdzą, że Policja prowadzi tajną akcję przeciw hakerom i pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone. Przestępcy twierdzą nawet, że pracownicy banków są w zmowie z przestępcami, dlatego nie wolno im ufać. W ten sposób nakłaniają seniorów do wypłaty pieniędzy i przekazanie ich rzekomym policjantom. Nakłaniają także starsze osoby do zakładania nowych kont w banku, po czym każą im przelać pieniądze z lokat na nowo założony rachunek, do którego to oni mają dostęp. Wiele osób straciło w ten sposób oszczędności, a nawet zaciągnęło kredyty, które muszą spłacać.

Apelujemy, aby nie działać pochopnie kiedy zgłasza się ktoś, kogo nie znamy i chcemy mu przekazać pieniądze. Należy pamiętać o tym, że policjanci nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy upewnić się, że przerwaliśmy połączenie telefoniczne i natychmiast powiadomić Policję”.

INFORMACJA: Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy może zostać wykorzystany duszpastersko w niedzielę 27 września 2020 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 21 września 2020 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz