Caritas Diecezji Płockiej prowadzi zbiórkę na rzecz Ukrainy

Caritas Diecezji Płockiej niesie pomoc dla ogarniętej wojną ludności Ukrainy, jak również dla uchodźców, którzy dotarli do naszego kraju.

Caritas_budynek.jpg

Prosimy o:

 • koce,
 • śpiwory,
 • poduszki,
 • kołdry,
 • pościel,
 • materace,
 • środki opatrunkowe higieniczne,
 • artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne),
 • artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, itp.

Bardzo prosimy o przekazywanie rzeczy nowych.

Adresy placówek Caritas Diecezji Płockiej, w których można przekazywać dary:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku ul. Ks. Piotra Skargi 4A,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1B,
 • Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Nasielsku ul. Żwirki i Wigury 5,
 • Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Mławie, ul. Mariacka 18,
 • Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Żurominie, ul. Kościuszki 2,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku ul. Płocka 17,
 • Ośrodek Charytatywno Szkoleniowy w Popowie ul., Aleja Centralna 6.
 • Caritas w Płocku: ul. Sienkiewicza 34 i ul. Sienkiewicza 54.

Pomóc można także wpłacając dowolną kwotę na konto: 42 1020 3974 0000 5302 0002 4521 z dopiskiem UKRAINA

lub wysyłając SMS o treści UKRAINA pod numer 72052 (2,46zł).

Caritas Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę