Caritas zaprasza ubogich na Śniadanie Wielkanocne – 17 kwietnia 2022 r.

Po dwuletniej przerwie Caritas Diecezji Płockiej powraca do pierwotnej formy Śniadania Wielkanocnego w pierwszym dniu świąt Zmartwychwstania Pańskiego: - Zapraszamy 17 kwietnia na dziedziniec Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 w Płocku, po rezurekcji, czyli około godziny 8:00, na świąteczny żur – powiedział ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor płockiej Caritas.

Caritas Fb

Caritas Diecezji Płockiej po dwuletniej przerwie zaprasza na Śniadanie Wielkanocne: - Będzie ciepły posiłek i paczki dla osób potrzebujących. Mamy nadzieję, że tak, jak w minionych latach, także teraz nasze zaproszenie spotka się z zainteresowaniem i na dziedzińcu Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 w Płocku nie zabraknie tych, którzy będą chcieli zjeść z nami śniadanie po Mszy św. rezurekcyjnej w katedrze – mówi ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Dla osób, które żyją w trudnej sytuacji materialnej, przygotowany zostanie żur z jajkiem i kiełbasą, będzie też świąteczne ciasto. Poza tym uczestnicy Śniadania Wielkanocnego mogą liczyć na świąteczną paczkę do domu. Organizatorzy w minionych latach przekazywali od 250 do 300 takich paczek. 

Tradycyjne  Śniadanie Wielkanocne powraca do pierwotnej przerwy po dwóch latach, kiedy to z powodu pandemicznych ograniczeń ubodzy mogli liczyć na paczki, ale nie było wspólnego posiłku i życzeń. Tym bardziej organizatorzy mają nadzieję, że będzie zainteresowanie takim uroczystym, wspólnym posiłkiem wielkanocnym, które ma dziesięcioletnią tradycję.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę