Członkowie Kół Radia Maryja modlili się w parafii św. Józefa w Płocku

O tym, że Bóg jest z nami najbardziej wtedy, gdy wydaje się, że Go nie ma, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. dla Międzyparafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja, przy parafii pw. św. Józefa w Płocku (29 stycznia br.).  

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w parafii św. Józefa w Płocku z udziałem przedstawicieli Biur Terenowych i Kół Przyjaciół Radia Maryja z diecezji płockiej. Wśród intencji była modlitwa za 31 lat Radia Maryja, za Telewizję Trwam oraz o pokój na świecie.

Biskup płocki w homilii zwrócił uwagę na to, że wiele osób może na antenie Radia Maryja powiedzieć o ważnych sprawach, zostać wysłuchanym, otrzymać poradę i pomocną dłoń. Wiele audycji dotyka zagadnień, o których była mowa w Ewangelii dnia (Mt 5,1-12a): odnoszą się do ludzi, którzy cierpią ubóstwo, przeżywają żałobę, stracili nadzieję, żyją jedynie w czterech ścianach, „pragną boskiej sprawiedliwości, bo ludzkiej nie doświadczają”.

W wielu audycjach patrzy się na świat oczyma Boga, z troską o czyste serce człowieka. W przekazie radiowym pojawiają się te same sprawy i kategorie ludzi, co w Ewangelii Mateuszowej, na przykład wezwanie do modlitwy o pokój na świecie, ale też w rodzinie czy w sąsiedztwie.

- Bóg nie chce, żebyśmy doświadczali ciągle smutku i ubóstwa, żebyśmy cierpieli, ale żebyśmy budując relację z Nim, byli gotowi na takie sprawy, zdali z nich egzamin. Smutek nas nie zabije, a prześladowania nas nie zniszczą, bo wiemy, że nasz los jest w rękach Boga. Bóg czuwa nad człowiekiem nawet wtedy, jeśli cały świat jest przeciwko niemu - głosił biskup.

Stwierdził również, że taka jest postawa człowieka, który wierzy, że niebo jest nad nim otwarte, bo otworzył je Jezus. W Biblii jest mowa o otwartym niebie wtedy, gdy Jezus przychodzi nad Jordan, solidaryzując się z nami grzesznikami czy wtedy, gdy widzi je kamienowany Szczepan: - Dziękujemy Panu Boga za to, że przy nas jest. Wtedy, gdy wydaje nam się, że Go nie ma, jest z nami najbardziej - zaakcentował bp Stułkowski.  

Inicjatorem Mszy św. było Międzyparafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii pw. św. Józefa w Płocku, z przewodniczącą Jadwigą Paradowską. Redakcję Radia Maryja reprezentował o. Wacław Zyskowski CSsR.

Mszę św. poprzedziła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Była też agapa w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę