Dach sanktuarium w Skępem potrzebuje pilnego remontu

Około 1,5 mln zł potrzeba na remont dachu Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem, który został zniszczony przez nawałnicę. Ojcowie bernardyni, którzy opiekują się tym miejscem, udostępnili konto, na które można przekazywać środki. Remont powinien odbyć się przed zimą, gdyż z powodu zniszczonego dachu może zostać uszkodzona malatura wewnątrz świątyni.

Skępe, Parafia Pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw, to wyjątkowe miejsce na mapie diecezji płockiej: powstało na początku XVI w., znajduje się w nim figura Matki Bożej Brzemiennej, która ma 525 lat, a koronowana była w 1755 r. Do tego miejsca na 8 września przybywa wiele pieszych pielgrzymek z diecezji, w tym roku po raz 170. pielgrzymowali do Skępego płocczanie.

Dach na kościele został uszkodzony w czasie nawałnicy: - To była trąba powietrzna, która wyrwała blachę i deski na dachu kościoła. Została naruszona cała więźba dachowa. W okolicach wieży, nad chórem muzycznym i nawą kościoła, powstała 10-metrowa dziura. Jeśli tego nie wyremontujemy, deszcz może uszkodzić malaturę w tej części kościoła – obawia się o. Ekspedyt (Robert) Osiadacz OFM Bern., proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i kustosz sanktuarium w Skępem.

Dach został doraźnie zabezpieczony, ale ponieważ zbliża się zima, potrzebny jest pilny, kompleksowy remont. Prawdopodobnie trzeba będzie wymienić jedną trzecią dachu, na co potrzeba około 1,5 mln zł. Ojcowie bernardyni kwestują na remont w swoich klasztorach. Także parafia św. Bartłomieja w Płocku, z której każdego roku wychodzi piesza pielgrzymka do Skępego, zebrała na ten cel około 5 tys. zł.  

Wierni i czciciele Matki Bożej Skępskiej, którzy chcieliby pomóc ojcom bernardynom w niezbędnym remoncie dachu, mogą przekazywać pieniądze na numer konta:

47 1240 3392 1111 0000 3023 0929

- Za wszelkie wsparcie materialne składamy serdeczne Bóg zapłać. Każdego darczyńcę obejmujemy modlitewną pamięcią – zapewnia o. Ekspedyt Osiadacz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę