Dekret Biskupa Płockiego - dyspensa od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada br.

DEKRET

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie
kan. 1250 i kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte podczas 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Kamień Śląski, 11-12 października 2022 r.), w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada 2022 r.
(piątek – Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji płockiej.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

                                                                                                           
+ Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

ks. Dariusz Rogowski
Notariusz