Diecezja płocka: mniej chrztów, więcej ślubów

W diecezji płockiej w ostatnim roku zmniejszyła się liczba dzieci ochrzczonych i mniej młodych osób przyjęło sakrament bierzmowania. Poza tym więcej par przyjęło sakrament małżeństwa - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2018”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Dziecko3.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 6 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2019 roku, a dotyczą roku 2018. Diecezja płocka wciąż zajmuje ten sam obszar 11.000 km kw., ale w 2018 r.  zamieszkiwało go 807.089 osób, w tym 800.120 katolików.

W Kościele płockim w 2018 roku sakramentu chrztu św. udzielono 9.226 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 9.490 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 11.234 dzieci, natomiast w 2017 roku było to 10.939 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2018 roku dotyczył on 7.291 osób, a rok wcześniej – 8.753 osób.

Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionych roku sakrament ten przyjęły 4.022 pary, a w 2017 roku były to 3.722 pary. Poza tym przybyło pogrzebów: w 2018 r. było ich 10.550, a rok wcześniej – 10.102.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 610 (oraz 54 księży zakonnych), gdy tymczasem w roku 2017 – 618 (oraz 58 księży zakonnych). Gdy  chodzi o księży emerytów – to w 2018 roku było ich 120, a w roku 2017 – 115. W roku 2018 zmarło 10 księży, a rok wcześniej – 3.

Poza tym w płockim Seminarium Duchownym w roku 2018 uczyło się 35 kleryków, a rok wcześniej - 31. Statystyki wskazują ponadto, że w 2018 roku w diecezji pracowało 9 braci zakonnych, czyli tyle samo co w roku 2017. Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba nieznacznie maleje - w minionym roku było ich 198, gdy tymczasem w 2017 – 201.