Diecezja płocka: mniej ślubów i chrztów

W diecezji płockiej w ostatnim roku zmniejszyła się liczba ślubów i chrztów. Poza tym na tym na podobnym poziomie pozostała liczba osób przyjmujących sakrament bierzmowania - tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annus 2019”, przygotowywanego przez Stolicę Apostolską.

Chrzest_gostynin1.jpg

Dane statystyczne, przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 6 prowadzonych przez zakony), zostały zebrane na początku 2020 r., zaś dotyczą roku 2019. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 825.385 ludności, w tym 819.479 katolików.

W Kościele płockim w 2019 roku sakramentu chrztu św. udzielono 8.997 dzieciom, gdy tymczasem rok wcześniej było to 9.226 dzieci. Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 5.174 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2019 r. dotyczył on 7.246 osób, a rok wcześniej – 7.291 osób. Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęło 3.502 par, a w 2018 r. było to 4.022 par. Poza tym odnotowano mniej pogrzebów: w 2019 r. było ich 9.970, a rok wcześniej – 10.550.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 653 (razem z 51 księżmi zakonnymi), gdy tymczasem w roku 2018 – 664 (z 54 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa i także dwóch zostało ekskardynowanych. Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2019 roku było ich 121, a w roku 2018 – 120. W roku 2019 zmarło 10 księży (tyle samo, co w roku 2018).

Poza tym w Wyższym Seminarium Duchownym w roku 2019 kształciło się 31 alumnów, a rok wcześniej - 35. Statystyki wskazują ponadto, że w 2019 roku w diecezji pracowało 9 braci zakonnych (tyle samo, co w roku 2018). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba nieznacznie zmalała - w minionym roku było ich 188, gdy tymczasem w 2018 – 198.