Diecezjalna uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego

Biskup Płocki Piotr Libera przewodniczył Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego a zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Uczestniczyły w niej siostry i bracia zakonni oraz wdowy i dziewice konsekrowane. Homilię wygłosił kapucyn o. Grzegorz Filipiuk z Zakroczymia: - Konsekracji zakonnej nie może zastąpić światowość zakonna - podkreślił w bazylice katedralnej płockiej.

Konsekrowani.jpg

Na początku Eucharystii bp Piotr Libera przypomniał, że Pan Jezus po 40 dniach od swojego narodzenia został przedstawiony w świątyni, by spotkać się ze swym ludem. Symeon i Anna w świątyni jerozolimskiej poznali w nim Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego: - My też dążymy do spotkania z Chrystusem przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjedzie w chwale – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił o. Grzegorz Filipiuk OFM Cap. z klasztoru w Zakroczymiu. Powiedział w niej, że osoby konsekrowane pełnią misję niesienia światu światła Chrystusa. Nie można spowodować, aby to światło zgasło, dlatego trzeba przede wszystkim starać się o to wewnątrz wspólnot zakonnych.

- U nas też jest zagrożenie światowością. Kiedyś żeby zakonników unicestwić, prześladowano ich w różny sposób, ale dziś atak idzie od środka, to złamanie klauzury w sensie duchowym. Skracamy czas modlitwy, milczenia i medytacji. Wkrada się powierzchowność. Szatan działa przez telefony i internet. Tymczasem Pan „musi” być obecny w naszym życiu i to jest jedyne „musi”, jakie nas dotyczy. Jesteśmy własnością Boga – podkreślił kaznodzieja.

Kapucyn zaznaczył też, że należy uważnie słuchać tego, co papież Franciszek mówi o ubóstwie, bo „Kościół ubogi, to Kościół, który widzi Boga”. Chrystus i Jego Ewangelia zapraszają do radykalizmu, odrzucają pychę czy próżność tego świata. W innym razie „zamiast konsekracji zakonnej będzie światowość zakonna”. Konsekracja, to bycie dedykowanym Bogu, dla Niego się żyje i On ma prawo do człowieka konsekrowanego.

W czasie Eucharystii przedstawiciele zgromadzeń zakonnych uroczyście odnowili śluby zakonne. Ponadto, zgodnie z tradycją, odbył się obrzęd pobłogosławienia świec gromnicznych, a potem wspólna procesja. Zebrana taca przeznaczona zostanie na potrzeby zakonów klauzurowych.

Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie odbyła się okolicznościowa agapa.

W diecezjalnych obchodach Dnia Życia Konsekrowanego uczestniczył ks. kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, diecezjalna referentka s. Joanna Kawczyńska ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej oraz o. Wiesław Wiśniewski CP, diecezjalny referent ds. zakonów męskich.
Towarzyszyły im siostry i bracia z kilkunastu wspólnot zakonnych, działających w diecezji płockiej, a także wdowy i dziewice konsekrowane.

Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę