Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła w Ciechanowie

Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie była miejscem Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Domowego Kościoła diecezji płockiej (29 maja br.). Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - W kulturze, w której kładzie się nacisk na indywidualizm i egoizm, wy dajecie świadectwo, że rodzina czerpie swą siłę z nieodwracalnego przymierza miłości – zwrócił się do małżeństw. W programie dnia znalazło się m.in. spotkanie z misjonarką z Zambii.

Dzien-wspolnoty.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, z udziałem członków Domowego Kościoła oraz duszpasterzy odpowiedzialnych za rejony tego ruchu. W homilii przypomniał, że św. Jan Chryzostom, patriarcha Konstantynopola z IV wieku, nieustraszony obrońca moralności, nazywał rodzinę „małym Kościołem” – „mikroekklesia”.

Współcześnie II Sobór Watykański w Konstytucji o Kościele określił rodzinę „niejako domowym Kościołem”, a w Dekrecie o apostolstwie świeckich – „domowym sanktuarium Kościoła”. To w rodzinie - naturalnym miejscu rozwoju życia ludzkiego i chrześcijańskiego swoich członków, dziecko ma zdobywać autentyczne doświadczenie wiary i rozwijać w sobie „zmysł Kościoła”.

Kaznodzieja przywołał słowa św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny, że domowy Kościół nie rozwija się w izolacji, ale w towarzystwie innych domowych Kościołów; że między Kościołem domowym a Kościołem Matką, a więc Kościołem powszechnym oraz jego „ostatecznym umiejscowieniem” – parafią, zachodzi wzajemna więź. „Kościół, to wspólnota wspólnot” (ks. F. Blachnicki), ale też „Kościół, to rodzina rodzin”. Realizuje ona trzy podstawowe funkcje Chrystusa: kapłańską, prorocką i pasterską.

Bp Libera powiedział także, że w świecie wręcz opętanym bataliami w rodzaju „małżeństwo dla wszystkich” czy „dziecko dla wszystkich”, zajętym rujnowaniem płci, pozbawionym szacunku dla ludzkiej wierności, obecność Domowego Kościoła jest prorockim gestem. W czasach, gdy nie chce się już w ogóle słyszeć, że istnieje dana przez Stwórcę „natura ludzka”, obdarowana płcią – kobiecością i męskością, gdy postrzega się ją tylko jako kulturowy konstrukt – są oni prorokami, że człowieczeństwo jest dane od Boga, Stwórcy i Ojca.

- W kulturze, w której kładzie się nacisk na indywidualizm i egoizm, wy dajecie prorockie świadectwo, że rodzina czerpie swą siłę z nieodwracalnego przymierza miłości, przez które mężczyzna i kobieta oddają się sobie nawzajem, stając się współpracownikami Boga w przekazywaniu daru życia. Że udany związek tworzą małżonkowie, którzy stają się bezinteresownym darem z siebie samych. Że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę do wspólnoty osób, w której jedno może być „pomocą” dla drugiego, ponieważ są oni równi jako osoby i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta – głosił biskup.

W czasie Mszy św. odbyło się rozesłanie trzech par małżeńskich (z parafii św. Jakuba Apostoła w Płonnem, św. Stanisława Kostki w Rypinie i św. Piotra Apostoła w Ciechanowie), które w czasie wakacji będą prowadziły letnie rekolekcje. Symbolem rozesłania była świeca, wręczona parom przez bp. Piotra Liberę.

W programie spotkania znalazła się także prezentacja sześciu rejonów Domowego Kościoła z uwzględnieniem diakonii (np. Słowa, modlitwy, muzycznej, liturgicznej, wyzwolenia, życia, misyjnej, charytatywnej i pilotażu). Były również świadectwa małżeństw oraz spotkanie z s. Angeliką Tabułą ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny z Zambii – 42 rodziny Domowego Kościoła przekazują środki na utrzymanie dzieci w Zambii, w ramach akcji „Adopcja Serca”. Muzycznie spotkanie w Ciechanowie uświetnił zespół Moja Rodzina z Glinojecka.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty zakończył się agapą. Uczestniczyli w nim m.in. ks. kan. Sławomir Stefański, odpowiedzialny za Domowy Kościół w diecezji, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku oraz ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, wikariusz parafii św. Jadwigi w Płocku. Obecna była para diecezjalna Domowego Kościoła - Jolanta i Adam Przybysz z parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie oraz proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Filipski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę