Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Czerwińsku nad Wisłą

Eucharystia, świadectwa i koncert znalazły się w programie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, który odbył się 28 sierpnia br. w Czerwińsku nad Wisłą: - Czy za wiernością charyzmatowi nie kryje się brak nowych inicjatyw? – zastanawiał się ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyły także małżeństwa z Domowego Kościoła.

Czerwińsk, Parafia Pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Fot. Zbigniew Panow)

W Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło Życie w Czerwińsku nad Wisłą uczestniczyła młodzież z różnych oddziałów parafialnych w diecezji, członkowie poszczególnych diakonii, a także pary Domowego Kościoła z moderatorem ks. kan. Sławomirem A. Stefańskim. Wśród nich byli uczestnicy letnich rekolekcji oazowych.

Mszy św. w bazylice czerwińskiej przewodniczył ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. W kazaniu odniósł się do hasła na nowy rok formacyjny: „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, zachęcając do tego, aby spotkanie w Czerwińsku skłoniło jego uczestników do „stanięcia w prawdzie”.

 Ksiądz moderator zasugerował także, aby członkowie Ruchu Światło-Życie zastanowili się, czy pomnażają, czy też zakopują talenty. Nie można zmarnować tego, co robi się we wspólnocie: - Zastanówmy się, czy nie chcemy się ukryć, czy nie jesteśmy przestraszeni? Czy za wiernością charyzmatowi nie kryje się brak nowych inicjatyw? - zapytał ks. Marcin M. Kędzia. Przypomniał też, że sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki nieustannie w Oazie coś zmieniał, modyfikował.  

W programie Dnia Wspólnoty była też możliwość spowiedzi oraz pora świadectw. Wygłosiły je trzy osoby z Oazy oraz dwie pary małżeńskie z Domowego Kościoła. Uczestnicy formacyjnego spotkania wzięli udział w agapie i wysłuchali koncertu „Czerwińsk – duchowa stolica Mazowsza”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę