Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” zaprasza na stronę internetową

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego zaprasza na nowo utworzoną stronę internetową. Organiści, dyrygenci chórów i animatorzy scholi znajdą na niej informacje dotyczące warsztatów i szkoleń, a proboszczowie dowiedzą się, jak wyremontować organy: „Strona internetowa stworzy platformę kontaktu, współpracy i informacji” - uważa ks. mgr Marcin Sadowski, dyrektor „Musicum”.

Panie-70.jpg

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku (wcześniej Diecezjalne Studium Organistowskie im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego) działa dla wszystkich, którzy zajmują się muzyką w kościele: organistów, animatorów scholi i zespołów młodzieżowych, dyrygentów chórów, członków tych zespołów, osób śpiewających na ślubach, psałterzystów, kantorów itd.

- Instytut ma w planach różne formy szkolenia i formacji dla tych osób m.in. warsztaty muzyczne dla scholi dziecięcych, zespołów młodzieżowych czy chórów, rekolekcje dla śpiewającej młodzieży czy dzień skupienia dla członków chórów. Chcielibyśmy też zorganizować kurs liturgiczny dla osób, które chcą śpiewać i grać podczas ceremonii ślubnych – mówi o planach „Musicum” jego dyrektor ks. mgr Marcin Sadowski.

Z myślą o wszystkich, którym muzyka kościelna jest bliska, powstała strona internetowa instytutu. Umieszczono na niej najważniejsze informacje dotyczące muzyki kościelnej w diecezji płockiej, a więc: ofertę kształcenia przyszłych organistów, informacje dla pracujących już muzyków kościelnych, ogłoszenia dla scholi, zespołów i chórów o kursach czy szkoleniach. Na stronie będą zamieszczane także informacje o organizowanych w kościołach diecezji koncertach, a ponadto propozycje pieśni kościelnych. 

- Na stronie znajdą się również informacje o tym, jakie organy można znaleźć w kościołach diecezji, jak przygotować ich remont czy jakie kompetencje posiadają komisje związane z muzyką kościelną: Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej i Diecezjalna Komisja ds. budowy i remontów organów. A że muzyka jest częścią liturgii, podlega też prawodawstwu liturgicznemu Kościoła, dlatego też na stronie zostały zamieszczone dokumenty Kościoła powszechnego, Episkopatu Polski i diecezji płockiej poświęcone muzyce kościelnej - wylicza dyrektor instytutu.

Ks. Marcin Sadowski zaznacza ponadto, że nowością – oprócz strony - jest także cała koncepcja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”: otoczenie opieką edukacyjną i formacyjną wszystkich muzyków kościelnych i stworzenie platformy kontaktu, współpracy i informacji. Temu ma służyć  m.in. możliwość otrzymywania newslettera. 


Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku został powołany przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Celem działalności instytutu jest troska o kształcenie oraz formację duchową i liturgiczną wszystkich muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów chórów parafialnych, animatorów scholi dziecięcych i zespołów młodzieżowych, kantorów, psałterzystów, a także członków scholi, zespołów młodzieżowych, chórów oraz zespołów instrumentalnych, które posługują w kościołach diecezji podczas liturgii.

Instytut realizuje te cele poprzez organizowanie kształcenia muzyków kościelnych, na pierwszym miejscu prowadząc studium organistowskie, ale także różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty dla wymienionych osób lub grup. Zadaniem instytutu „Musicum” jest także prowadzenie formacji muzyków kościelnych, a więc organizowanie rekolekcji i dni skupienia dla organistów, scholi, zespołów, chórów itd. Instytut włącza się także działalność artystyczną, organizując lub pomagając w organizacji koncertów muzyki religijnej, zarówno dawnej, jak i współczesnej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę