Diecezjanie wsparli rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Zbiórka na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku odbyła się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich kościołach diecezji płockiej (21 lutego 2021 r.). Po raz kolejny Kościół Płocki wsparł miejsce, w którym 90 lat temu św. s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy miała objawienie Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Sanktuarium-2020.jpg

Decyzję o zbiórce pieniędzy na trwającą rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku podjął biskup płocki Piotr Libera. W apelu do diecezjan napisał m.in. że „Płockie Betlejem Miłosierdzia” powinno stać się miejscem, w którym wierni z całego świata będą mogli z ufnością zawierzać się Bożemu miłosierdziu i doświadczać wielu łask.

„Niech zaangażowanie materialne w dzieło rozbudowy sanktuarium będzie wyrazem naszej wdzięczności za to, że Jezus Miłosierny wybrał sobie Płock jako miejsce objawienia światu orędzia o nieskończonym Bożym miłosierdziu, oraz znakiem naszej wielkoduszności. Obyśmy jak najszybciej z Bożą pomocą mogli uczestniczyć w poświęceniu nowej świątyni” – życzył bp Libera płocczanom i diecezjanom.

Rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku, kościoła i domu pielgrzyma, trwa od roku 2015. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku, są to prace przy tynkach i instalacjach, w tym grzewczej. Projektant budowli położonej w samym centrum Starego Miasta, postarał się stworzyć funkcjonalny i klasyczny obiekt. Sąsiaduj ona i koresponduje architektonicznie z zabytkowym budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego.

W nowej, dobudowanej części znajduje się kościół. W miejscu celi klasztornej św. s. Faustyny, gdzie 22 lutego 1931 roku zobaczyła Jezusa Miłosiernego, powstaje kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Nad miejscem pierwszego objawienia znajduje się 26-metrowa wieża z krzyżem, podświetlonym kolorami błękitnym i czerwonym, które przypominają dwa promienie, oznaczające krew i wodę, wypływające z boku Zbawiciela na obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Zaprojektowano również odpowiednie miejsca dla sprawowania sakramentu pokuty. W podziemiach sanktuarium zrekonstruowane zostało pomieszczenie przedwojennej zakonnej piekarni, gdzie m.in. pracowała św. s. Faustyna. Będzie tam też muzeum poświęcone kultowi Bożego miłosierdzia.

Do rozbudowanego sanktuarium wierni będą przede wszystkim wchodzić głównym wejściem od ul. Piekarskiej, czyli od strony Wisły. Później przejdą do domu pielgrzyma, do sali spotkań, do muzeum albo bezpośrednio do kościoła czy kaplicy adoracji. Nie zabraknie miejsc do indywidualnej modlitwy. Na wewnętrznym placu przed kościołem znajdzie się miejsce na celebry liturgiczne z licznym udziałem wiernych. Wierni będą mogli jednak w dalszym ciągu wchodzić do budynku dotychczasowym wejściem - od Starego Rynku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę