Dni patronalne św. Antoniego w Ratowie

Poświęceniem odnowionego skrzydła Ostoi św. Antoniego oraz tradycyjnymi spotkaniami patriotycznymi zakończyły się Dni św. Antoniego w ratowskim sanktuarium (12-16 czerwca br.). - Dziękujemy dziś Panu Bogu i św. Antoniemu, że jeszcze raz spełniło się to, co zawarte jest w nazwie Ratowo i co jest genius loci tego sanktuarium, że jest miejscem, które ratuje – mówił biskup płocki Piotr Libera w homilii wygłoszonej podczas sobotniej Mszy dziękczynnej za ukończenie renowacji zespołu klasztornego.

Ratowo-odpust.jpg

Dni zainaugurowane zostały w środę 12 czerwca uroczystymi nieszporami, będącymi wstępem do uroczystości patronalnej, która odbyła się 13 czerwca o godz. 12.00 i której przewodniczył oraz homilię wygłosił biskup senior Roman Marcinkowski.

Fotorelacja Gościa Płockiego - Odpust św. Antoniego w Ratowie

Niezwykle ważnym wydarzeniem tegorocznych Dni św. Antoniego była uroczystość otwarcia ratowskiego kompleksu po remoncie dofinansowanym ze środków unijnych. Rozpoczęła się ona prezentacją filmu „Ratowo – tam gdzie śpiewa skowronek”, nakręconego w 2011 roku przed rozpoczęciem remontów zespołu klasztornego. Film ten, który pokazał stan zachowania obiektu przed remontami, umożliwił zgromadzonym podzianie efektów dziewięcioletniej pracy nad przywróceniem dawnej świetności sanktuarium, dofinansowanych w poszczególnych etapach z różnych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Unii Europejskiej oraz środków samorządu województwa mazowieckiego.

Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za renowację obiektu przewodniczył oraz homilię wygłosił ordynariusz płocki, biskup Piotr Libera. Ksiądz biskup odniósł się zarówno do zwieńczonego sukcesem trudu renowacji zespołu klasztornego, który został uratowany przed zniszczeniem jak też wskazał na znaczenie na przestrzeni wieków Ratowa, które, jak sama nazwa wskazuje jest miejscem, które ratuje i którego patronem jest Padewski Lekarz Dusz.

- Jesteśmy dzisiaj na uroczystości dziękczynnej za ukończenie renowacji całego klasztoru i jego otoczenia, które stają się Ostoją św. Antoniego. Zapytacie, co to jest ostoja? Ostoja to azyl, ostoja to bastion, ostoja to bezpieczne miejsce, ostoja to schronienie. Jak się zatem nie cieszyć, że po kilkunastu latach w te mury, przesiąknięte modlitwą ojców bernardynów, mury pamiętające powstańczy czyn z 1863 roku, wraca życie, wracają ludzie, by z pomocą  św. Antoniego szukać tego, co w życiu najważniejsze. – podkreślał ksiądz biskup.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści: poseł Anna Cicholska oraz senator Jan Maria Jackowski, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego a zarazem radny sejmiku mazowieckiego Konrad Wojnarowski, starosta mławski Jerzy Rakowski, wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski, komendant powiatowy policji w Mławie Artur Ryfiński, nadleśniczy nadleśnictwa Dwukoły Jaromir Skrzypecki, mieszkańcy gminy Radzanów, pielgrzymi z diecezji płockiej, w tym grupowa pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, członkowie bractwa i czciciele św. Antoniego, pielgrzymi z diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, łódzkiej, łowickiej, elbląskiej, toruńskiej.

Bezpośrednio po Mszy św. ksiądz biskup poświęcił odnowione skrzydło kompleksu, które przez kilkadziesiąt lat było wyłączone z użytkowania, a także wraz ze zgromadzonymi pielgrzymami zwiedził pozostałe poddane ostatnio renowacji przestrzenie kościoła i klasztoru oraz obejrzał wystawę zdjęć pod tytułem „Ratowo – wczoraj i dziś”.

Podczas uroczystości ratowskie sanktuarium zostało odznaczone przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika pamiątkowym medalem „Pro Mazovia”,  wyróżnienia za wkład w działania na rzecz przywrócenia świetności temu ważnemu miejscu dziedzictwa Mazowsza otrzymały osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu unijnego.  Renowacja i modernizacja pobernardyńskiego kompleksu wraz z otoczeniem została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na zakończenie przedstawicie stajni Tarpan, która odtworzyła oddział rekonstrukcyjny w historycznych barwach 2-go szwadronu mławskiego, 4-go pułku ułanów zaniemeńskich zaprezentowali pokaz musztry oraz wyszkolenia kawaleryjskiego w 100-lecie utworzenia tej formacji kawaleryjskiej na terenie powiatu mławskiego.

Patriotycznym podsumowaniem Dni św. Antoniego była również niedzielna Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. kan. Bogdana Pawłowskiego, bezpośrednio po której Chór Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach pod dyrekcją Sławomira Trochonowicza zaprezentował koncert pod tytułem „Białe róże – muzyczna podróż przez wieki”.

Następnie umiejętności wyszkolenia kawaleryjskiego zaprezentowali młodzi kadeci stowarzyszenia Krechowiacy oraz stajni Tarpan.

Tradycyjnie IX Ratowskie Spotkania Patriotyczne zakończyły się plenerowym widowiskiem „Ratowo 1920”, będącym impresją na temat potyczki kawaleryjskiej, która miała miejsce na tych terenach w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W widowisku zaprezentowały się liczne grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. hetmana Lwa Sapiechy, „Krechowiacy” Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Stowarzyszenie Radzanovia, rekonstruktorzy ze stajni „Tarpan” w barwach 2-go Szwadronu Mławskiego, Grupa Strzelectwa „Strzelec Płońsk”, jak również najmłodsi rekonstruktorzy z zespołu szkół w Radzanowie.

Fotorelacja Gościa Płockiego - Ostoja św. Antoniego w Ratowie

Patronat honorowy nad Dniami św. Antoniego objął biskup płocki Piotr Libera oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Poszczególne wydarzenia kulturalne w ramach Dni św. Antoniego, zostały dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego oraz powiatu mławskiego. 

Źródło: Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie