Dni św. Antoniego w Ratowie

Ponad tysiąc sto osób odwiedziło Ratowo podczas tegorocznych Dni św. Antoniego, które trwały od 12 do 16 czerwca br. Ich ideą było propagowanie nauczania Padewskiego Lekarza Dusz, a także upowszechnianie bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Zawkrzeńskiej i Północnego Mazowsza.

IMG 0389

Dni rozpoczęły się tradycyjnie uroczystymi nieszporami, podczas których kultywowany jest obrzęd święcenia lilii oraz chlebków św. Antoniego - symbolizujących jego całkowite oddanie się Panu Bogu. Poza tym obrzęd ten podkreśla wrażliwość Świętego na problemy społeczne, w tym przede wszystkim na potrzeby ludzi najuboższych.

Główne święto patronalne, przypadające 13 czerwca, skoncentrowało się na uroczystościach religijnych. W tym dniu już o godzinie 7.00 rano rozpoczęły się pierwsze nabożeństwa, które zwieńczyła suma odpustowa, pod przewodnictwem biskupa Szymona Stułkowskiego. W wygłoszonej homilii wskazał on m.in. na wyjątkową rolę św. Antoniego jako pomostu pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pomagającego poszukującym wiary w odnalezieniu zbawienia.

Dni św. Antoniego zakończył tradycyjnie, w niedzielę 16 czerwca, całodzienny piknik rodzinny – XIV Ratowskie Spotkania Patriotyczne. W programie znalazła się Msza św. w intencji obrońców Ojczyzny, koncert „Białe róże”, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego oraz plenerowe widowisko historyczne „Ratowo 1920”.

Mszy św. przewodniczył rektor sanktuarium – ks. kan. Bogdan Pawłowski, który w homilii wskazał na istotę tych spotkań: - Dzisiejsza uroczystość, organizowana już po raz czternasty na zakończenie Dni Św. Antoniego, nosi wymowną nazwę Ratowskie Spotkania Patriotyczne. Nazwa ta ma uwypuklić cel, dla którego się tu gromadzimy. Otwórzmy się zatem na spotkanie z drugim człowiekiem, przeżyjmy ten dzień w duchu wspólnoty i zawierzenia Panu Bogu, zastanówmy się przy tym, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do budowania wspólnego Dobra, którym jest Ojczyzna – podkreślił ks. Pawłowski.

Bezpośrednio po Mszy św. artyści zaprzyjaźnieni z ratowskim sanktuarium - Marta i Paweł Stawińscy - zaprezentowali koncert poetycki pt. „Białe róże”. Tytuł nawiązywał do jednej z najpopularniejszych pieśni wojny polsko-bolszewickiej, upamiętniał sto piątą rocznicę jej wybuchu.

Podczas pokazów wyszkolenia kawaleryjskiego przedstawiciele spadkobierców tradycji z 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich oraz 1. Pułku Ułanów Krechowieckich zaprezentowali pokaz musztry, a także pokaz dynamiczny, w tym umiejętności władania szablą i lancą.

Na zakończenie spotkań tradycyjnie odbyło się plenerowe widowisko historyczne „Ratowo 1920”, które w formule żywej lekcji historii upamiętnia dokonania żołnierzy polskich, w tym 2. Szwadronu Mławskiego, walczących na terenie północnego Mazowsza z watahami wojsk bolszewickich. W widowisku zaprezentowali swój kunszt w odtwarzaniu historii spadkobiercy tradycji formacji kawalerii i piechoty z okresu II Rzeczpospolitej, a także grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza i Malborka.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji kulturalnych i edukacyjnych, służb mundurowych, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot parafialnych z diecezji płockiej, a także licznie zgromadzeni pielgrzymi.

Tegoroczne Dni św. Antoniego cieszyły się bardzo dużą popularnością, na postawie wpisów w Księdze Gości organizatorzy oszacowali, że sanktuarium odwiedziło ponad tysiąc sto osób z diecezji płockiej a także diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej i łomżyńskiej.

Źródło: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie