Droga Krzyżowa w katedrze w Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Biskup płocki Piotr Libera rozpoczął nabożeństwo Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej w Płocku, w Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich (19 lutego 2021 r.). Krzyż do poszczególnych stacji niósł także biskup pomocniczy Mirosław Milewski, osoby świeckie, księża i siostra zakonna. Rozważania czytała s. Dominika Dudzik CSP i Zbigniew Smoliński.

Droga-krzyzowa.jpg

Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Dniu Modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich jako pierwszy krzyż niósł biskup płocki Piotr Libera. Wśród niosących krzyż był także biskup pomocniczy Mirosław Milewski, księża (w tym delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. prał. dr Marek Jarosz), siostra zakonna, wierni świeccy.

Rozważania, przygotowane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży we współpracy z Koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz diecezjalnymi i zakonnymi duszpasterzami osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, odczytali: s. Dominika Dudzik CSP z Kurii Diecezjalnej Płockiej i lektor parafii katedralnej Zbigniew Smoliński.

„Panie, pomóż każdemu z nas być wobec osoby skrzywdzonej zbrodnią wykorzystania seksualnego w Kościele, wobec każdego w ten sposób zranionego człowieka – jak Weronika wobec Jezusa. Dodaj nam uważności i odwagi, byśmy zawsze reagowali, kiedy komuś dzieje się ta straszna krzywda. I naucz nas Panie, z delikatnością słuchać tych, którzy żyją z traumą wykorzystania seksualnego – pogłębianą jeszcze bardziej niedowierzaniem w to, czego doświadczyli oraz bagatelizowaniem ich ran” – odczytali m.in. słowo przygotowane przez przedstawicieli Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

W nabożeństwie w katedrze wzięli udział księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, księża seniorzy, duszpasterz wspomagający niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych. Obecna była wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i mieszkańcy parafii katedralnej.

W intencji ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele modlono się także podczas Dróg Krzyżowych w innych świątyniach parafialnych w diecezji płockiej.

Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich odbył się w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski została po raz kolejny podjęta w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego wezwał, aby solidarnie wziąć na siebie odpowiedzialność za ból braci i sióstr, zranionych na ciele i na duszy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę