Droga Krzyżowa w katedrze w Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Biskup płocki Piotr Libera rozpoczął nabożeństwo Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej w Płocku, w Dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich (19 lutego 2021 r.). Krzyż do poszczególnych stacji niósł także biskup pomocniczy Mirosław Milewski, osoby świeckie, księża i siostra zakonna. Rozważania czytała s. Dominika Dudzik CSP i Zbigniew Smoliński.

Droga-krzyzowa.jpg

Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Dniu Modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich jako pierwszy krzyż niósł biskup płocki Piotr Libera. Wśród niosących krzyż był także biskup pomocniczy Mirosław Milewski, księża (w tym delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. prał. dr Marek Jarosz), siostra zakonna, wierni świeccy.

Rozważania, przygotowane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży we współpracy z Koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz diecezjalnymi i zakonnymi duszpasterzami osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, odczytali: s. Dominika Dudzik CSP z Kurii Diecezjalnej Płockiej i lektor parafii katedralnej Zbigniew Smoliński.

„Panie, pomóż każdemu z nas być wobec osoby skrzywdzonej zbrodnią wykorzystania seksualnego w Kościele, wobec każdego w ten sposób zranionego człowieka – jak Weronika wobec Jezusa. Dodaj nam uważności i odwagi, byśmy zawsze reagowali, kiedy komuś dzieje się ta straszna krzywda. I naucz nas Panie, z delikatnością słuchać tych, którzy żyją z traumą wykorzystania seksualnego – pogłębianą jeszcze bardziej niedowierzaniem w to, czego doświadczyli oraz bagatelizowaniem ich ran” – odczytali m.in. słowo przygotowane przez przedstawicieli Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

W nabożeństwie w katedrze wzięli udział księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, księża seniorzy, duszpasterz wspomagający niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych. Obecna była wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i mieszkańcy parafii katedralnej.

W intencji ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele modlono się także podczas Dróg Krzyżowych w innych świątyniach parafialnych w diecezji płockiej.

Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich odbył się w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski została po raz kolejny podjęta w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego wezwał, aby solidarnie wziąć na siebie odpowiedzialność za ból braci i sióstr, zranionych na ciele i na duszy.