Droga Krzyżowa w katedrze w intencji ofiar nadużyć

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski wraz z przedstawicielami duchowieństwa diecezjalnego, uczestniczyli 8 marca br. w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej płockiej, w dniu modlitwy wynagradzającej i postu w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin.

Droga_krzy_owa_pokutna.jpg

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w katedrze zostało zorganizowane w pierwszy piątek Wielkiego Postu, w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka (List do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 roku) oraz w odpowiedzi na stanowisko Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2018 roku.

W Kościele w Polsce pierwszy piątek Wielkiego Postu jest dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin, za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią.

Rozważania Drogi Krzyżowej odczytywali biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski, a także kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, kurator księży, którzy dopuścili się nadużyć wobec osób małoletnich, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski oraz wikariusz tej parafii ks. Ryszard Błaszkowski.

Krzyż do poszczególnych stacji nieśli klerycy i wychowawcy seminarzystów.

W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy Płocka, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, Wyższym Seminarium Duchownym, księża emeryci oraz księża pracujący w parafiach Płocka i jego okolic. Obecni byli też księża dziekani i dekanalni ojcowie duchowni.

Podobne nabożeństwa odbyły się też w innych kościołach parafialnych i w zakonach.

W katedrze płockiej nabożeństwo w intencji przebłagania za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez duchownych odbyło się po raz trzeci. Po raz pierwszy było to 3 marca 2017 roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Dniu Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Po raz drugi Nabożeństwo pokutne odbyło się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2018 roku, również w intencji ofiar nadużyć w Kościele, w odpowiedzi na List papieża Franciszka do Ludu Bożego z dnia 20 sierpnia 2018 roku oraz jego prośbę o modlitwę i pokutę za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia.