Dzieci ze wspólnoty Baranki przyjęły Pierwszą Komunię świętą

Sześcioro dzieci z diecezji płockiej, które przygotowywały się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. zgodnie z programem Baranki, 3 lipca 2021 r. w bazylice katedralnej płockiej przyjęło tenże sakrament: - To było spotkanie z żywym Bogiem – powiedzieli Justyna i Jakub Wójcikowie, odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Eucharystii oraz rodzice 7-letniego Wojtka, który był jednym z Baranków. 

Baranki
Baranki, to program przygotowań do sakramentu pojednania oraz Eucharystii w rodzinie. W ramach tego programu kilkoro dzieci z diecezji płockiej od października 2020 r. do maja 2021 r. raz w miesiącu uczestniczyło w 3-godzinnych spotkaniach organizowanych w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia w Płocku. W spotkaniach uczestniczyły całe rodziny: rodzice ze swymi dziećmi (mogło uczestniczyć też rodzeństwo). Organizatorzy spotkań byli otwarci na rodziny z dziećmi przygotowującymi się do tzw. wczesnej Komunii świętej. 
Spotkania w Metanoi składały się ze spotkania wspólnego dla całych rodzin, z osobnych spotkań dla dzieci i spotkań dla rodziców oraz z Eucharystii (w kaplicy sąsiednich Szkół Katolickich). Jedna sesja miała charakter wyjazdowy i odbyła się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. 
W czasie rodzinnych spotkań był czas na twórczość, zabawę i modlitwę. Rodzice i dzieci razem przeżywali poszczególne okresy roku liturgicznego. Zatrzymywali się nad słowem Bożym. Poza tym w ramach zajęć artystycznych rysowali, kaligrafowali, lepili czy przedstawiali scenki. Rodzice, czynnie angażując się w przygotowanie dzieci, sami pogłębiali swoją relację małżeńską. Grupę płocką prowadziło małżeństwo Justyny i Jakuba Wójcików oraz dwaj księża: ks. Bartosz Szostak i ks. Jarosław Mokrzanowski.
Dzieci ze wspólnoty Baranki 2 lipca przystąpiły do sakramentu pojednania, w katedrze, u księdza siedzącego na ławce, bez recytowania formułki spowiedzi, ze świadomością, że należy to uczynić w perspektywie dobra, przy wystawionym Najświętszym Sakramentem i modlitwie rodziców. Po spowiedzi po raz pierwszy nałożyły albę.   
Pierwszą Komunię św. Baranki przyjęły w bazylice katedralnej płockiej, u boku rodziców, którzy przyprowadzili ich ołtarza, a gdy było to możliwe - wspólnie z rodzicami. Były ubrane w białe alby. Podczas Mszy św. (sprawował ją ks. Jarosław Mokrzanowski, a kazanie wygłosił ks. Bartosz Szostak) nikt nie robił zdjęć czy filmu. Tego dnia Baranki nie przyjmowały też prezentów. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali rodzice.
- To była Pierwsza Komunia św. bez egzaminów, fotografów, kamerzystów, prezentów. Odbyła się podczas dość krótkiej Mszy św., a dzieci nie pełniły w jej trakcie żadnych funkcji. Za przygotowanie dzieci odpowiedzialni byli rodzice – to oni musieli wcześniej stwierdzić, że ich dziecko jest już gotowe na przyjęcie Pana Jezusa. Chodziło nam o prostotę spotkania z Bogiem, koncentrację na Jego przyjęciu. Pamiątką przyjęcia Pierwszej Komunii św. były ceramiczne krzyże do powieszenia na ścianie, które dzieci i rodzice wykonali podczas wspólnych zajęć. To było spotkanie żywego Kościoła - relacjonowali Justyna i Jakub Wójcik, współinicjatorzy spotkań dla Baranków, rodzice 7-letniego Wojtka, który tego dnia także przystąpił do Pierwszej Komunii św.   
Spotkania Baranków będą w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia (Al. F. Kobylińskiego 21A w Płocku) kontynuowane. Osoby zainteresowane tym, aby ich dzieci przygotowywały się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. w ramach programu Baranków, potrzebne informacje znajdą na stronie: https://szkolamontessori.com.pl/baranki-plock/.
 
***
Baranki, to program przygotowań do sakramentu pojednania oraz Eucharystii w rodzinie. Powstał kilka lat temu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodzin edukujących swoje dzieci w domu. Pomysłodawcami spotkań byli o. Przemysław Ciesielski OP wraz z Aleksandrą i Marcinem Sawickimi. Pierwsze spotkania odbywały się w diecezji bielsko-żywieckiej, ale kolejne grupy Baranków powstają także w innych diecezjach, w tym w diecezji płockiej. 
Program Baranki pomaga rodzicom przygotować dzieci do przyjęcia sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Stanowi  przestrzeń do pogłębiana wiary i umacniania więzi małżeńskiej. Zgodnie z założeniami programu, najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary jest rodzina, a wsparcia we wzrastaniu w wierze udziela wspólnota rodzin. Do przyjęcia sakramentu pojednania dzieci przygotowuje kapłan. Przygotowania te opiera się na perspektywie dobra (jest to podstawowe założenie wspólnot Baranków). Realizujący program odnoszą się do Pisma św., sięgają do dorobku przodków, odwołują do dzieł sztuki i kultury, a także opierają się na rysunku z natury. Uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii św. w kościele odbywa się bez fotografów, prezentów, w prostych albach i blisko rodziców.