Dziewięć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Dziewięć kolejnych osób z parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II. W ciągu dziewięciu lat istnienia tego Funduszu parafia przyznała 95 stypendiów na łączną kwotę 158.750 zł.

Fara.jpg

Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II powstał w czerwcu 2011 r. Inspiracją do jego utworzenia były słowa, które wypowiedział Jan Paweł II 7 czerwca 1991 roku w Płocku: „Życzę wam (…), żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę”.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są mieszkający na terenie parafii św. Bartłomieja uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i wyższych, którzy osiągają dobre wyniki nauczania, ale znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 1000 zł netto.

W niedzielę 13 października w parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku dziewięć kolejnych osób otrzymało stypendia z tego „papieskiego” funduszu. Przyznano 5 stypendiów po 1.800 zł oraz 4 stypendia po 1.500 zł. Łącznie suma przyznanych stypendiów wynosi 15.000 zł.

W ciągu dziewięciu lat istnienia Parafialnego Funduszu Stypendialnego, łącznie z rokiem bieżącym, przyznano 95 stypendiów na łączną kwotę 158.750 zł. Na tę kwotę składają się pieniądze przekazywane przez instytucje, indywidualnych darczyńców, z ofiar składanych na tacę w czasie zawierania sakramentu małżeństwa oraz ze zbiórki do puszek.

„Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wspieranie Funduszu. Ofiary można przekazać w kancelarii parafialnej lub wpłacić na konto” - informuje ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku, pomysłodawca stypendiów.