Ekumeniczna Wigilia przed Ratuszem w Płocku

Biskup Piotr Bernard Maria Kubicki z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas Wigilii przed Ratuszem 15 grudnia br. wieczorem wspólnie składali życzenia i dzielili się opłatkiem z płocczanami. Na mieszkańców miasta czekał też wigilijny posiłek.

Op_atek_p_ock.jpg

Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju przez Związek Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciel płockiego Hufca ZHP przypomniał, że jest ono przekazywane w świat od 33 lat. W Płocku w katedrze 15 grudnia zostało przekazane wszystkim Hufcom ZHP z Mazowsza, razem z hasłem „Światło daje moc”.

Jako pierwszy życzenia złożył ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. W imieniu biskupów z Płocka z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzył, aby mieszkańcom miasta nigdy nie zabrakło chleba – wszak Betlejem, to „dom chleba”.

- Chrystus przychodzi, aby dać nam życie, światło, pokój, nadzieję. Z Nazaretu do Betlejem było 150 km, Maryja pokonując tę drogę miała przy sobie Józefa, który Ją wspierał. My też wspierajmy innych i pomagajmy im. Niech Nowonarodzony Chrystus błogosławi nam w nowym roku – życzył płocczanom.

Bp Piotr Bernard Maria Kubicki z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów życzył, aby przy wigilijnym stole przypomnieć sobie obowiązek dzielenia się z innymi, przebaczania sobie nawzajem, przezwyciężania urazów i niechęci, podawania sobie dłoni pojednania.

– Bóg wszechmocny wziął udział w ludzkiej niedoli i poniżeniu, obrał miejsce ostatnie, poza miastem, ale przekazał nam, że nasze czyny powinny wypływać z miłości Boga i bliźniego. W drugim człowieku mamy widzieć Jezusa, mamy widzieć brata i siostrę. Ofiarujmy odrobinę dobra innymi, żeby odmienić oblicze ziemi, na którą zstąpił Zbawiciel. Niech przyniesiona przez Niego na świat miłość nas przemienia – zwrócił się do uczestników spotkania.

Natomiast Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka wyraził radość z faktu, że po raz kolejny, oczekując na święta Bożego Narodzenia, płocczanie spotykają się na Wigilii przed Ratuszem. Chcą przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, uczestniczyć w świątecznym posiłku.

- Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy chcemy mieć obok ludzi, którzy są dla nas ważni. Niech ten czas daje moc, tak, jak to Światło z Betlejem, które narodziło się 2 tysiące lat temu, aby życie człowieka było dobre i przepojone miłością. Niech taki będzie także cały rok 2020 – życzył mieszkańcom Grodu nad Wisłą.

Uczestnicy Wigilii przed Ratuszem dzielili się opłatkiem i wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. Był też poczęstunek wigilijny, a na deser ciasto ufundowane przez mariawitów. W wydarzeniu wzięło udział wielu płocczan, także z racji na sprzyjającą pogodę.

Wigilii przed Ratuszem towarzyszyła w Domu Darmstadt wystawa malarska „Kolorowe Anioły” autorstwa członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.