Etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

Laura Luiza Szewczyk z LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku  i Natalia Bober z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie wezmą udział w etapie ogólnopolskim XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia br. w Płocku. Płocki etap diecezjalny zorganizowano w gościnnych murach miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego.  

75017EC4 789B 4F04 88CC B9322CCCF0EF

Etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Oblicza miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” odbył się w formie tradycyjnej (tylko kilka osób uczestniczyło on-line) Uczestniczyło w nim 22 uczniów ze szkół ponadpodstawowych w diecezji płockiej, przygotowanych przez 11 katechetów.

W etapie diecezjalnym laureatami zostali: I miejsce – Laura Luiza Szewczyk z LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku (katechetka s. Ancilla I. Siejka); II miejsce – Natalia Bober z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katecheta Łukasz Gąsiorowski); III miejsce – Julia Maria Strzegowska z I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (katecheta Sławomir Kowalski).    

Laura Luiza Szewczyk i Natalia Bober wezmą udział w ogólnopolskim finale XXXIII OTK, który odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia w Płocku. Laureatki otrzymały nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo „Jedność” w Kielcach.

Uczestnicy konkursu między innymi musieli znać odpowiedzi na pytania: kiedy w roku liturgicznym powinna być organizowana inicjatywa „24 godziny dla Pana”, o którą prosił Papież Franciszek w Roku Miłosierdzia, kto jest autorem cytowanych przez Katechizm słów „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie”, w jakiej modlitwie uczestniczyła s. Faustyna, gdy miała siedem lat, a potem o niej zapisała „Po raz pierwszy udzieliła mi się miłość Boża i napełniła moje małe serce, i udzielił mi Pan zrozumienia rzeczy Bożych” czy jakich przedmiotów uczył w płockim seminarium duchownym ks. Antoni J. Nowowiejski.  

Od młodzieży uczestniczącej w olimpiadzie wymagano lektury między innymi następujących publikacji: „Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej, „Ewangelia Miłosierdzia. Orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym” T. Lewicki (w: „Studia Płockie” 38, 2010), papież Franciszek „Homilia podczas nabożeństwa pojednania w Bazylice św. Piotra” (29 czerwca 2019 r.), Jan Paweł II „Dar Boży dla naszych czasów. Msza św. kanonizacyjna na placu św. Piotra. Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej (30 kwietnia 2000 r.)” czy H. Seweryniak, R. Bednarczyk „Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański (1886-1941)” (Płock 1999).  

Ks. dr Grzegorz Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, która była głównym organizatorem konkursu w diecezji, przyznał, że zagadnienia były trudne: - Uczniowie musieli mieć wiedzę na temat takich zagadnień, jak na przykład miłosierdzie jako dar od Boga dla człowieka, przebaczenie, orędzie przekazane przez św. Faustynę czy wymiar charytatywny miłosierdzia, w nawiązaniu do płockich biskupów męczenników bł. bp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego – relacjonował ks. dyrektor.

Finał diecezjalny XXXII OTK odbył się w gościnnych murach Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (9 marca 2022 r.). Dla młodzieży przygotowano poczęstunek, poza tym alumni przedstawili ciekawy program artystyczny.    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę