Eucharystia na rozpoczęcie Roku Rodziny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

- Rodzina jest sama w sobie sanktuarium miłosierdzia; miejscem, które rozkwita dzięki wybaczeniu, dzięki „wydobywaniu dobra” spod pokładów zniechęcenia i rutyny – powiedział ks. biskup Piotr Libera 22 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie Roku Rodziny oraz akcji modlitewnego wsparcia rodzin.

Rok-rodziny-bp-piotr.jpg

Bp Piotr Libera przypomniał, że zaledwie miesiąc temu w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia obchodzona była 90. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej (miało ono miejsce 22 lutego 1931 roku). Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy z zaangażowaniem przygotowali tę uroczystość.

- Cud miłosierdzia trwa. Tamten wieczór Faustyny ciągle się nie skończył. Czujemy to bardzo mocno za każdym razem, kiedy przekraczamy progi tej skromnej kaplicy. Miejsca tak prostego, jak ona – pokorna siostra „drugiego chóru”, o sercu otwartym na Boga, zdolnym zobaczyć to, co uciekało wielkim i wykształconym. Razem z nią jeszcze raz otrzymujemy w darze to miejsce i słowo, i czas. To dary Boga dla nas, to drogi miłosierdzia – głosił hierarcha.

Kaznodzieja dodał, że do nawrócenia prowadzi słowo Boga. Ono konfrontuje z prostą prawdą, że ludzie są grzesznikami, ocalonymi jedynie Miłosierdziem Boga. Bóg „pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary”, dlatego ofiarą chce się uczynić miłosierdzie. Ono powinno być naturą człowieka. Powiedział, że miłosierdzie zaprasza do czynu. Siostra Faustyna podpowiada, że czynić miłosierdzie można zawsze na trzech drogach: to czyn, słowo, modlitwa – zaznaczył bp Libera.

- Rodzina jest sama w sobie sanktuarium miłosierdzia; miejscem, które rozkwita właśnie dzięki wybaczeniu, dzięki „wydobywaniu dobra” spod pokładów zniechęcenia, znużenia, zmęczenia, rutyny. Serce rodziny szczęśliwej, spełnionej, prawdziwej, to serce oddychające miłosierdziem, karmiące się Miłosierdziem Boga i nieustannie ofiarujące miłosierdzie sobie nawzajem - powiedział biskup.

Zaznaczył też, że rodziny silne Bogiem są „silne Jego Miłosierdziem”. Życzył, by miłosierdzie Boga zawsze było uwielbione i promieniowało na każdą z rodzin, zwłaszcza na pogrążoną w trudnościach, przeżywającą kryzysy, zagrożoną rozbiciem.

W czasie Eucharystii rodzice z dzieckiem odczytali Akt Zawierzenia Rodzin Miłosierdziu Bożemu: - Przyrzekamy, że będziemy miłosierni wobec siebie: ja, jako mąż i ojciec rodziny – wobec mojej żony i moich dzieci; ja – jako żona i matka – wobec mego męża i moich dzieci; my, jako dzieci – wobec rodziców i samych siebie. Będziemy miłosierni dla wszystkich, którzy znajdą się w naszym domu i których spotkamy poza domem – obiecała rodzina.

W Roku Rodziny, ogłoszonym przez Ojca świętego Franciszka z okazji 5. rocznicy wydania encykliki „Amoris Laetitia”, wspólnota Mocni Miłosierdziem będzie gromadzić się każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17:00 na Eucharystii w intencji rodzin i małżeństw w kryzysie. Natomiast codziennie siostry modlą się w tej intencji podczas Godziny Miłosierdzia o 15:00. Intencje można przekazywać drogą mailową: zmbm.plock@faustyna.pl lub telefonicznie: (24) 262 58 83 oraz wrzucać do skrzynki w sanktuarium. 

Do wspólnej modlitwy wiernych zaprasza Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną klasztoru s. Dianą Kuczek ZMBM i rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. dr. Tomaszem Brzezińskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę