Eucharystia w intencji papieża Franciszka

- Jedność jest fundamentem naszego wędrowania ku zbawieniu. Św. Piotr i św. Paweł bardzo różnili się między sobą, to służyli temu samemu Panu - Jezusowi Chrystusowi, i nigdy o tym nie zapominali - podkreślił biskup płocki Piotr Libera 29 czerwca 2021 r. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Przewodniczył Eucharystii św. w intencji papieża Franciszka - Następcy św. Piotra Apostoła. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Płocka oraz pracownicy instytucji diecezjalnych. 

Katedra Franciszek
Na początku Eucharystii bp Piotr Libera zaznaczył, że jest ona ofiarowana w intencji następcy św. Piotra - papieża Franciszka, o błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne siły, o moc Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki drogami zbawienia. 
Biskup zauważył, że niejednokrotnie próbuje się przedstawiać Ojca świętego Franciszka jak tego, który podejmuje niezrozumiałe decyzje, odwraca się od wielowiekowej tradycji, wypowiada kontrowersyjne tezy. A przecież to On jest widzialną Głową Kościoła, to Jego wskazał zebranym na konklawe kardynałom Duch Święty! To On jest następcą św. Piotra Apostoła. Ci wszyscy, którzy próbują przeciwstawiać sobie papieża i biskupów, Kościół Rzymski Kościołowi Polskiemu - tak naprawdę dążą do rozbijania jedności Mistycznego Ciała Chrystusa. 
- Jedność jest fundamentem naszego wędrowania ku zbawieniu. Jedność, która nie polega zawsze na tym, że „każdy każdemu musi się podobać i wszyscy muszą mieć jednakowe poglądy” – jak mówił Ojciec święty Franciszek. Ta jedność powinna wzorować się na jedności Patronów dzisiejszego dnia: Apostołów Piotra i Pawła, „którzy czuli się jak bracia, jak w zjednoczonej rodzinie, gdzie często dyskutujemy, ale zawsze się kochamy” – przypomniał bp Libera.  
Dodał, że patronowie dnia uczą prawdziwej jedności, wzajemnej pomocy i wsparcia, wymiany zdań i poglądów, czasem zażartych dyskusji - ale zawsze w duchu szacunku i autentycznej chrześcijańskiej miłości. Chociaż św. Piotr i św. Paweł bardzo różnili się między sobą, to służyli temu samemu Panu – Jezusowi Chrystusowi, i nigdy o tym nie zapominali. 
Zdaniem biskupa płockiego jako chrześcijanie jesteśmy sługami Chrystusa, On jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Czasem różnimy się między sobą sposobem przeżywania wiary i relacji z Bogiem. Nie powinno to jednak nigdy „burzyć ducha jedności”, do której zostaliśmy wezwani przez Jezusa. On modlił się, aby Jego uczniowie „zawsze stanowili jedno”. 
 - Pomimo różnic między nami, zawsze winniśmy wspierać się wzajemnie w budowaniu Bożego Królestwa. Będzie to możliwe nie dzięki krytyce, atakom za takie czy inne poglądy, ale dzięki modlitwie ofiarowanej za siebie nawzajem. Tej modlitwy potrzebuje nie tylko papież Franciszek - potrzebuje jej każdy biskup, każdy kapłan, każdy, kto zastanawia się nad wyborem kapłańskiej drogi – powiedział kaznodzieja.  
Od kilku lat liturgiczna Uroczystość św. Piotra i Pawła obchodzona jest w Kościele jako Święto Papieskie – dzień szczególnej modlitwy w intencji urzędującego papieża. Zgodnie z apelem Konferencji Episkopatu Polski także w Płocku uroczyście celebrowano Eucharystię w intencji Ojca świętego Franciszka. Bezpośrednio po Eucharystii odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią  do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bp Piotr Libera poprowadził też Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę